Zahraničí

Možnosti výjezdů studentů do zahraničí

Studenti všech studijních programů (BSP, MSP a DSP) FF UP si mohou vybrat z široké nabídky pobytů v zahraničí (pobytů studijních, výzkumných, výukových, výjezdů na praktickou stáž, školení, monitorovací cestu, konference). Existuje mnoho výměnných programů, projektů, nadací, organizací apod., které tyto krátkodobé mobility podporují. Nejznámější z těchto výměnných programů je program Erasmus+, který umožňuje vycestovat za studiem, praxí, výukou, či školením nejen do Evropy, ale i do mimoevropských zemí. Dalšími, i když méně známými výměnnými programy, jsou např. program CEEPUS, AKTION, DAAD, KAAD, Merrillův program, Visegrad Fund a další. Výjezdy do zahraničí se realizují také např. přes IGA, přes mezinárodní smlouvy MŠMT (tzv. AIA), přes smlouvy o spolupráci UP (tzv. Freemover) atd. Více informací najdete na níže uvedených odkazech.

STUDENTI

Možnosti výjezdů do zahraniční, partnerské instituce a termíny uzávěrek přihlášek jednotlivých výměnných programů jsou na stránkách Zahraničního oddělení FF UP zde:

https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranici/moznosti-vyjezdu-do-zahranici/

Užitečné informace k organizaci a administraci výjezdu do zahraničí najdete na tomto odkaze:

https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranici/administrace-studijnich-pracovnich-a-vyzkumnych-pobytu-v-zahranici/

KONTAKTNÍ OSOBA pro výjezdy studentů a zaměstnanců FF UP:

Jana Hořáková 

referentka oddělení pro zahraniční záležitosti

Křížkovského 10, 771 80 Olomouc (dv. č. 2.20)

+420 585 633 014        

j.horakova@upol.cz

Webové stránky:    

https://www.ff.upol.cz – Studenti - Zahraničí

https://www.ff.upol.cz – Zaměstnanci - Zahraničí

KONTAKTNÍ OSOBA na KPES:

Mgr. Markéta Žídková, Ph.D.

e-mail: marketa.zidkova@upol.cz

ERASMUS partnerské instituce KPES FF UP

KPES požadavky a termíny výběrového řízení pro CELÝ NÁSLEDUJÍCÍ AKADEMICKÝ ROK (tj. ZS i LS) jsou následující:

 1. Do pátku 26. ledna 2024 zájemce o výjezd odevzdá/nahraje do stagu čtyři bezpodmínečně nutné dokumenty, a sice: 
  • CV v anglickém jazyce; 
  • motivační dopis v anglickém jazyce; 
  • oficiální transkript studijních výsledků; 
  • seznam škol, na nichž má zájem studovat; semestr(y) studia v zahraničí (Student/ka jasně označí jím/jí vybrané školy dle pořadí svého zájmu; doplní také semestr(y) výjezdu, který/é preferuje). 

Pátý dokument, který je nutný v případě, že chcete vyjet na španělskou, italskou, francouzskou či německou univerzitu, je potvrzení o úrovni A2 národního jazyka (vyšší úroveň vítána a v případě některých univerzit požadována, nicméně s úrovní A2 je již možné pobyt začít vyjednávat). Potvrzení nevystavuje v žádném případě KPES, ale jazyková škola/centrum/vyučující jazykového kurzu, který navštěvujete či jste v minulosti navštěvovali. Je také možné použít výsledky maturity (tj. potvrzení střední školy). Vítán je vždy oficiální certifikát. //Všechny naše partnerské školy nabízí kurzy v anglickém jazyce, nicméně požadavek na základní znalost jazyků národních je dnes již standard. Může se navíc stát, že se student z kapacitních důvodů nebude moci zapsat do anglicky vyučovaných kurzů, na což by měl být hlavně v případě Španělska připraven. V každém případě je nutné, aby vyjíždějící byli schopni doložit, že se daný jazyk učí. Potvrzení/certifikát o jazykové úrovni nahrává vyjíždějící spolu s ostatními dokumenty do stagu.

Motivační dopisy prosím nepodceňujte, měly by skutečně obsahovat více o Vašem zájmu studovat na konkrétní škole (školách). V neposlední řadě by měly ukázat, že úroveň angličtiny uchazeče o výjezd je na velmi dobré úrovni.

 1. Zájemce o výjezd vyplní ve stagu všechny další potřebné kolonky/informace. 
 2. Z výše uvedených dokumentů odevzdá zájemce o výjezd dva také fyzicky, a sice motivační dopis (který jistě nezapomeňte podepsat a uvést ročník studia) a seznam škol a semestrů výjezdu v pořadí dle svých preferencí. Fyzické kopie dokumentů odevzdejte prosím na sekretariátě KPES nejpozději do 10:00 v pondělí 5. února.
 3. Písemná část výběrového řízení se bude konat v pondělí 5.2. (tj. první den semestru) v 19:15 hodin v učebně 2.03 (posluchárna VH). Účastníci tohoto katederního výběrového řízení si s sebou přinesou osobní počítače s nabitou baterií a nezapomenou ani klasické psací potřeby.  Požádáme vás o zodpovězení obecněji formulované otázky týkající se mezinárodních vztahů, bezpečnosti, politické situace. Příklad otázky/zadání: Shrňte současnou mezinárodněpolitickou situaci. Odpovídat budete v angličtině; lze odpovídat v jazyce, v němž chcete v zahraničí studovat. Text bude mít cca 300 slov a musíte jej zvládnout během 45 minut.  Vaši odpověď spolu s odevzdanými dokumenty posoudí výběrová komise složená z nejméně tří vyučujících KPES.

 

 

SEZNAM PARTNERSKÝCH UNIVERZIT A PODMÍNKY VÝMĚNY

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Stupeň studia vyjíždějících: Bc., Mgr. 3 studenti max. Délka pobytu dle smlouvy: 30 měsíců celkem (tj. lze vyjet na semestr či dva). Jazykové požadavky: AJ; ŠP min úroveň A2 (nutno doložit)

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, Madrid

Bc., 2 studenti; max počet měsíců 20 (tj. lze vyjet na semestr či dva) AJ; ŠP min A2 (nutno doložit)

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Bc., Mgr., 2 studenti; max 10 měsíců (tj. jednosemestrální, s možností prodloužení); AJ; ŠP na úrovni B1 (nutno doložit)

UNIVERSIDAD DE GRANADA, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Granada

Zatím není možné se hlásit na pobyt na této univerzitě; bude-li otevřeno, studenti budou informováni. Sledujte KPES e-nástěnku. Máte-li o studium na této univerzitě zájem, uveďte to jako poznámku ve svých preferencích. Nevybírejte nicméně tuto školu jako svou první/jedinou možnost.

UNIVERSIDAD DE GIRONA, Girona

Zatím není možné se hlásit na pobyt na této univerzitě; bude-li otevřeno, studenti budou informováni. Sledujte KPES e-nástěnku. Máte-li o studium na této univerzitě zájem, uveďte to jako poznámku ve svých preferencích. Nevybírejte nicméně tuto školu jako svou první/jedinou možnost. Důležité: v ZS nabízí Girona kurzy v AJ; v LS nabízí kurzy pouze v ŠP.

GEORG-AUGUST UNIVERSITÄT, Göttingen

Stupeň studia vyjíždějících: Bc., Mgr., Ph.D. 2 studenti max, 10 měsíců celkem max (tj. jednosemestrální pobyty). Jazykové požadavky: AJ, NJ min úroveň A1

THE HAGUE UNIVERSIY OF APPLIED SCIENCES, Haag

Pouze pro studenty Bc. studia; 4 studenti max, pouze semestrální pobyty (striktně bez možnosti prodloužení). Jazykové požadavky: AJ

ISIK UNIVERSITY, Istanbul

Bc., Mgr. studenti; 2 studenti, max 16 měsíců (tj. jednosemestrální či dvousemestrální studium)

UNIVERSITÄT ERFURT, Erfurt

Bc., Mgr., Ph.D., 4 studenti, jednosemestrální pobyty s možností prodloužení na dva semestry. Jazykové požadavky: AJ; NJ úrovně A1

FRIEDRICH SCHILLER UNIVERSITÄT, Jena

Bc., Mgr., 2 studenti, jednosemestrální či dvousemestrální pobyty. Studium pouze v němčině. Jazykové požadavky: NJ úroveň B1-B2.

JAGIELLONIAN UNIVERSITY, Institute of Middle East and Far East Studies, Krakov

Bc., Mgr., 2 studenti, semestrální studium. Jazykové požadavky: AJ; PL doporučena

ŠTĚTÍNSKÁ UNIVERZITA, Štětín

Zatím není možné se hlásit na pobyt na této univerzitě; bude-li otevřeno, studenti budou informováni. Sledujte KPES e-nástěnku. Máte-li o studium na této univerzitě zájem, uveďte to jako poznámku ve svých preferencích. Nevybírejte nicméně tuto školu jako svou první/jedinou možnost.

PARIS LODRON UNIVERSITÄT, Salzburg

Bc., Mgr., 2 studenti; jednosemestrální či dvousemestrální studium. Jazykové požadavky: AJ; NJ doporučena

VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY, Kaunas

Bc., Mgr., 2 studenti; pouze jednosemestrální pobyty bez možnosti prodloužení. Jazykové požadavky: AJ

KU LEUVEN, Lovaň

Bc., Mgr., 2 studenti, pouze jednosemestrální pobyty bez možnosti prodloužení. Jazykové požadavky: AJ

UNIVERSITY OF LILLE, Lille

Bc., Mgr., 2 studenti, pouze jednosemestrální pobyty. Jazykové požadavky: AJ; FR úroveň A1 (vyšší úroveň vítána/preferována).

Faculty of Law & Political and Social Sciences (https://droit.univ-lille.fr/

https://international.univ-lille.fr/en/come-to-the-university-of-lille/ 

​​​​​​​UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE, Lille

vyjíždí celkem 2 studenti na 1 semestr, Jazykové požadavky: AJ; FR na úrovni A1 (vyšší úroveň vítána/preferována)

Incoming students: https://espol-lille.eu/en/international/ 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, Miláno

Bc., Mgr., pouze jednosemestrální pobyty. Jazykové požadavky: AJ; IT velmi doporučena

UNIVERSITY OF PARMA, Department of Law, Politics and international Studies, Parma

Bc., Mgr., Ph.D.; 4 studenti, pouze jednosemestrální pobyty s možností prodloužení. Jazykové požadavky: AJ; IT min úroveň A2 (!)

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY, Budapešť

Bc., Mgr., 4 studenti, jednosemestrální pobyty s možností prodloužení. Jazykové požadavky: AJ

LIMERICK UNIVERSITY, Irsko

Bc. pouze; 2 studenti, pouze jednosemestrální pobyty bez možnosti prodloužení. Požadavky: AJ

LOUGHBOROUGH UNIVERSITY

Výběr na britské univerzity po Brexitu výjimečný; přihlíží se např. ke kombinaci programů KPES s angličtinou či výzkumným záměrům/DP realizovatelným pouze ve Velké Británii.

Bc. studenti; výjimečně Mgr. studenti, ale bez nároku být zařazeni do MA kurzů; 6 studentů, pouze na jeden semestr, bez možnosti prodloužení. Jazykové požadavky: AJ

LINCOLN UNIVERSITY, Velká Británie

Bc., Mgr., 2 studenti; pouze jednosemestrální pobyty; max 1 student v ZS a max 1 student v LS

 

FAQ ERASMUS - nejčastější dotazy a odpovědi na ně

 

DOTAZ: Musím si prostudovat MANUÁL zahraničního oddělení k výjezdům?

ODPOVĚĎ:

Jen po pečlivém prostudování manuálu, který připravilo vyjíždějícím studentům zahraniční oddělení a který najdete na stránkách zahr oddělení FF, budete schopni zvládnout administrativu výjezdu. Manuál vás provádí administrativním procesem od začátku až do konce; v ideálním případě informace/své kroky konzultujte s kolegou, který vyjíždí s Vámi či vyjíždí/vyjel a vrátil se na jinou školu, ale s administrativním procesem (vyplňování stagu a EWP) je obeznámen.

Vyjíždějícím studentům přijde na e-mail také informace, kdy zahr oddělení (nejčastěji osobně Mgr. Jana Hořáková) pořádá online seminář, na němž mohou od vyjíždějících zaznít nejrůznější dotazy. Důrazně apelujeme na studenty KPES, aby se tohoto online semináře zúčastnili a aby si již připravili dotazy, které vyplývají z manuálu (tj. zeptat se na to, co mi není jasné a co vím, že budu potřebovat vědět).

DOTAZ: S čím se obracím na koordinátora zahraničních výjezdů na KPES?

Katederní koordinátor zahraničních výjezdů (na KPES Markéta Žídková) je zodpovědný za provedení výběrového řízení a za akademickou stránku výjezdu, tj. za kurzy, které si studenti KPES zapisují v zahraničí. Právě s katederním koordinátorem řešíte LA, popř. ChLA; katederní koordinátor s Vámi Váš výjezd uzavírá (o čemž ho/ji nezapomeňte zpravit po svém návratu ze zahraničí – vizte informace níže). Katederní koordinátor často nemá (administrativně technické) informace, které poskytuje koordinátor na úrovni zahraničního oddělení (a které jsou z 90% uvedeny v manuálu), např. není v jeho/její kompetenci zodpovědět dotaz, kdy a kde má vyjíždějící podepsat s univerzitou smlouvy, jak, kdy a jaké mu přijdou peníze a další.  

 

DOTAZ: Potřebuji potvrzení o úrovni jazyka, v němž budu studovat.

ODPOVĚĎ:

KPES doufá, že všichni její studenti vládnou anglickým jazykem nejméně na úrovni B2, proto angličtinu jako takovou již před výjezdem nezkoušíme, pouze písemná část našeho výběrového řízení ji částečně prověří.

Co se týká studia v Německu/Rakousku, Španělsku, Itálii, Francii či/a (potenciálně též) Portugalsku, partnerské univerzity vyžadují potvrzení, že vládnete daným jazykem výuky na úrovni A2 (Miláno, Parma; Göttingen, Salzburg; Lille), či B1-B2 (Jena; univerzity v Madridu a jinde ve Španělsku). Některé kurzy nabízejí tyto školy v angličtině, ovšem kapacita těchto kurzů je často nízká a studenti vyjíždějí na tyto univerzity studovat primárně v jejich národním jazyce.

Co se týká certifikátů/doporučení/potvrzení, je ideální mít již dopředu připraven dokument, který lze předložit. Velmi proto doporučujeme se o toto zajímat včas. Víte-li například, že chcete vyjet do zahraničí již ve druhém ročníku bakalářského studia, zapsat si kurz angličtiny (španělštiny, němčiny, italštiny, francouzštiny) již v prvním ročníku ZS/LS/celoroční; právě vyučujícího takového kurzy byste mohli požádat o vystavení potvrzení o úrovni Vašich jazykových schopností v daném jazyce. // Schopnost studovat v angličtině částečně také dokládá to, studujete-li kurzy v tomto jazyce též na UP; v tom případě zařaďte k dokumentům zasílaným do zahraničí transkript svých výsledků na UP, popř. též sylabus anglicky vyučovaného kurzu, který jste absolvovali (s dobrým výsledkem). // KPES z mnoha důvodů doporučovanou variantou, je přihlásit se včas na mezinárodní zkoušku z jazyka, v němž chcete studovat.   

 

DOTAZ: Jak mi budou uznány kurzy studované v zahraničí? („Za který kurz“ mi bude uznán kurz, který studuji v zahraničí?)

ODPOVĚĎ:

Studentům KPES jsou uznávány při příjezdu všechny kurzy, které podepsali v dokumentu Learning Agreement (LA) před výjezdem, popř. Changes of the LA (ChLA) během výjezdu s akademickým koordinátorem svého Erasmus/zahraničního výjezdu. (Je nutné, aby student v LA vyplňoval tzv. tabulku B (uznávání kurzů); právě zde musí uvést kurzy, jak budou uznány na KPES; vizte informace zde níže, vizte ale hlavně manuál vypracovaný zahraničním oddělením.)

Kurzy jsou uznávány pod stejným názvem, pod nímž je student absolvoval v zahraničí. Student KPES tudíž nehledá ve výběru kurzů na (KPES FF) UP žádný ekvivalentní kurz, za nějž by mu byl uznán kurz studovaný v zahraničí, ale žádá o uznání těch kurzů, které absolvoval (dle získaného Transcript of Records, ToR) pod jejich názvy, ale se změněným kódem. Z kódu uznávaného kurzu bude zřejmé, že

 • bude uznán za KPES (KPE/),
 • se jednalo o zahraniční výjezd (ZV)
 • kolik za daný kurz získal student ECTS kreditů

 

Výsledná zkratka bude tedy vypadat následovně:

KPE/ZV + počet kreditů

Příklad:

V zahraničí student absolvoval kurz International Relations v hodnotě 6 ECTS kreditů. Kurz měla na tamější univerzitě kód IR405.

 • Ve stagu (a zároveň v dokumentu LA/ChLA) student nejprve zadává kód KPE/IR405; pod tímto kódem kurz studuje.
 • Při uznávání kurzu a jeho kreditů (a také již v LA/ChLA, tzv. tabulka „B“) ve stagu uvádí, že kurz mu bude uznán jako KPE/ZV6 - International Relations. 

 

DOTAZ: Jak mám upravovat svůj výjezd ve stagu?

ODPOVĚĎ:

Stag, tj. svýj výjezd ve stagu držte vždy aktuální, tj. děláte-li změny v LA/ChLA, kontrolujte, zda se ve stagu odrazily/jsou patrné. Např. odepisujete-li si kurz, vyznačte u něj „počet získaných kreditů“ jako „0“.

 

DOTAZ: Co všechno mám vyplnit ve stagu u jednotlivých kurzů?

ODPOVĚĎ:

U jednotlivých kurzů, které skutečně studujete (tj. jsou v LA/ChLA), vyplňujte VŠECHNY údaje, které máte. V první půli tabulky vyplňujete kód, název kurzu, počet kreditů a počet získaných kreditů (totéž), ale také počet hodin, kolik kurz trval (sem lze uvést pouze příklad, např. 20). Ani druhou půlku tabulky nenechávejte prázdnou. Pokud Vám to stag dovolí, vyplňte PŘESNĚ V SOULADU S TRANSCRIPTEM fakt, že jste kurz nestudovali virtuálně, že jste jej zakončili zkouškou (eventuálně jinou formou – vyberte z možností; zkouška je nicméně standardní možnost, máte-li za kurz známku), datum zkoušky, výsledek/známku a) na zahraniční škále výsledků, b) na ECTS škále, c) na UP škále („Hodnocení“) (přičemž b a c jsou stejné, tj. A-E, resp. F). Všechny tyto údaje koordinátor kontroluje, aby byly zcela v souladu s ToRem, nicméně vše vyplňuje vyjíždějící student.

 

DOTAZ: Když se vrátím z výjezdu, zavěsím svůj ToR ve stagu a vyplním všechny údaje k předmětům, mám ještě kontaktovat koordinátora na KPES?

ODPOVĚĎ:

Zcela určitě koordinátora kontaktujte, napište mu zprávu na e-mail. Jinou možnost, aby se katederní koordinátor dozvěděl, že jste se vrátili a vše vyplnili, tj. že potřebujete uzavřít svůj výjezd ve stagu, koordinátor ani nemá. (Někdy o Vašem návratu ví, neboť jste v častějším kontaktu; někdy přijde automaticky vynegerovaný e-mail, že jste vložili nějaký svůj dokument do stagu; nicméně jasnou informaci o tom, že je třeba Váš výjezd uzavřít, získá koordinátor na katedře pouze od navrátivšího se studenta.)

 

DOTAZ: Mohu akademického koordinátora (tj. koordinátora na KPES) požádat, aby měnil výsledky, které mám na Transricptu ze zahraniční univerzity, př. aby některý z kurzů neuváděl, protože se mi nepovedl výsledek dle mých představ?

ODPOVĚĎ:

Jak asi tušíte, měnit výsledky nelze. Koordinátor na katedře je zodpovědný za to, že akademické výsledky, které uvádí Váš ToR, budou přesně uvedeny i ve stagu. Koordinátor Vám tyto výsledky kontroluje, resp. je do stagu uvádí přesně dle výsledků, které si student ze zahraničí přieveze a které ToR obsahuje. (Student je tey zodpovědný za výsledky, které získá za kurzy, jež si na zahraniční škole zapíše a jsou podepsány v LA, resp. v ChLA všemi stranami.)

 

PROSBA VŠEM VYJÍŽDĚJÍCÍM

Prosíme, udělejte na Erasmu/zahraničním pobytu několik „studentských“ fotek, které byste mohli dát k dispozici na KPES web, Fb, Instagram. Fotky mohou být přímo z univerzitního kempusu, z knihovny :-), ale také z výletu či z baru. Na fotkách můžete být přímo Vy a Vaši kolegové-spolustudenti, ale třeba i jen něco zajímavého, co jste zachytili během svého pobytu a co zaujme i Vaše kolegy na KPES, kteří se rozhodují, zda a kam vyjet.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)