Zahraničí

Možnosti výjezdů studentů do zahraničí

Studenti všech studijních programů (BSP, MSP a DSP) FF UP si mohou vybrat z široké nabídky pobytů v zahraničí (pobytů studijních, výzkumných, výukových, výjezdů na praktickou stáž, školení, monitorovací cestu, konference). Existuje mnoho výměnných programů, projektů, nadací, organizací apod., které tyto krátkodobé mobility podporují. Nejznámější z těchto výměnných programů je program Erasmus+, který umožňuje vycestovat za studiem, praxí, výukou, či školením nejen do Evropy, ale i do mimoevropských zemí. Dalšími, i když méně známými výměnnými programy, jsou např. program CEEPUS, AKTION, DAAD, KAAD, Merrillův program, Visegrad Fund a další. Výjezdy do zahraničí se realizují také např. přes IGA, přes mezinárodní smlouvy MŠMT (tzv. AIA), přes smlouvy o spolupráci UP (tzv. Freemover) atd. Více informací najdete na níže uvedených odkazech.

STUDENTI

Možnosti výjezdů do zahraniční, partnerské instituce a termíny uzávěrek přihlášek jednotlivých výměnných programů jsou na stránkách Zahraničního oddělení FF UP zde:

https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranici/moznosti-vyjezdu-do-zahranici/

Užitečné informace k organizaci a administraci výjezdu do zahraničí najdete na tomto odkaze:

https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranici/administrace-studijnich-pracovnich-a-vyzkumnych-pobytu-v-zahranici/

KONTAKTNÍ OSOBA pro výjezdy studentů a zaměstnanců FF UP:

Jana Hořáková 

referentka oddělení pro zahraniční záležitosti

Křížkovského 10, 771 80 Olomouc (dv. č. 2.20)

+420 585 633 014        

j.horakova@upol.cz

Webové stránky:    

https://www.ff.upol.cz – Studenti - Zahraničí

https://www.ff.upol.cz – Zaměstnanci - Zahraničí

KONTAKTNÍ OSOBA na KPES:

Mgr. Markéta Žídková, Ph.D.

e-mail: marketa.zidkova@upol.cz

ERASMUS partnerské instituce KPES FF UP

 

Partnerská instituce

Stupeň studia vyjíždějících

Celkový max počet vyjíždějících

Celkový max počet měsíců výjezdů

Požadované jazyky

odkaz

Universidad Autónoma de Madrid

Bc., Mgr.

3

30 (tj. lze vyjet na semestr či dva)

ang.; šp. min úroveň A2

https://www.uam.es/uam/inicio

Universidad Rey Juan Carlos

Bc.

2

20 (tj. lze vyjet na semestr či dva)

ang.; šp. min úroveň A2

https://en.urjc.es/

Universidad Complutense de Madrid

Bc., PhD.

2

10 (tj. jednosemestrální, s vysokou pravděpodobností možnosti prodloužení)

šp. B1; ang

https://www.ucm.es/informacion/estudiantes-internacionales

Georg-August Universität, Göttingen

Bc., Mgr., Ph.D.

2

10 (tj. pouze semestrální studium)

ang., něm. min úroveň A1

https://www.uni-goettingen.de/en/1.html

The Hague Universiy of Applied Sciences, Haag

Bc.

4

20 (tj. pouze na jeden semestr)

ang.

https://www.dehaagsehogeschool.nl/

Isik University, Istanbul

Bc.

2

16 (tj. lze vyjet na jeden či dva semestry)

ang.

http://www.isikun.edu.tr/en/

Friedrich Schiller Universität, Jena

Bc., Mgr.

2

20 (tj. možnost studovat jeden semestr či celý rok)

studium v něm. - B2; ang. též nutná

https://www.uni-jena.de/

Jagiellonian University, Institute of Middle East and Far East Studies

Bc., Mgr.

2

5 (tj. pouze semestrální pobyt)

ang., pol. vítána

https://orient.uj.edu.pl/en_GB/start

Paris Lodron Universität, Salzburg

Bc., Mgr.

2

20 (tj. semestrální či roční studium)

ang., něm. (znalost něm. výhodou)

https://www.plus.ac.at/?lang=en

Vytautas Magnus University, Kaunas

Bc., Mrg.

2

10 (tj. pouze jeden semestr)

ang.

https://www.vdu.lt/en/

KU Leuven, Lovaň

Bc., Mgr.

2

10 (tj. pouze jeden semestr)

ang.

https://www.kuleuven.be/english/kuleuven

Universita degli Studi di Milano, Miláno

Bc., Mgr.

2

12 (tj. pouze jednosemestrální pobyty)

ang., it.

https://www.unimi.it/en

Pázmány Péter Catholic University, Budapešť

Bc., Mgr.

4

20 (tj. jeden semestr s možností prodloužení na dva)

ang.

https://btk.ppke.hu/en

Limerick University, Irsko

Bc.

2

18 (tj. jedno či dvousemestrální studium)

ang.

https://www.ul.ie/

Loughborough University

(Výběr na britské univerzity po Brexitu pouze výjimečný; přihlíží se např. ke kombinaci programů KPES s angličtinou či výzkumným záměrům/DP realizovatelným pouze ve Velké Británii)

Bc.

6

30 (tj. pouze jednosemestrální studium)

ang.

https://www.lboro.ac.uk/

Lincoln University, Velká Británie

Bc., Mgr.

2

10 (pouze jednosemestrální studium)

ang.

https://www.lincoln.ac.uk/socialsciences/

Portsmouth University

Bc., Mgr.

2

10 (pouze jednosemestrální studium)

ang.

https://www.port.ac.uk/

V JEDNÁNÍ

University of Parma, Department of Law, Politics and international Studies 

Bc., Mgr., Ph.D.

4

20 (pouze jednosemestrální studium)

ang.

https://gspi.unipr.it/en

 

Výběrové řízení na výše uvedená místa:

  •  vypisujeme vždy ve stagu v polovině ledna

Požadavky:

- přihlásit se do výběrového řízení přes stag

- dodat (do stagu vložit a také vytištěné odevzdat na sekretariátě KPES) tři dokumenty, a sice

  • transkript akademických výsledků na UP
  • strukturovaný životopis v angličtině
  • motivační dopis v angličtině v rozsahu 250-300 slov; uveďte, KAM a PROČ chcete vyjet studovat, uveďte svou motivaci, co nejkonkrétněji. Dbejte na dobrou úroveň angličtiny.

Dostavit se k písemné části výběrového řízení; přesné datum a čas budou uvedeny ve stagu (počítejte s posledním týdnem zkouškového období či prvním týdnem semestru). Forma písemné části: zodpovědět tzv. otevřenou otázku; délka odpovědi cca 300 slov; jazyk: angličtina (němčina, španělština, italština); příklad otázky/zadání: Zhodnoťte vývoj bezpečnostní situace v posledním roce.

Prosím, nepočítejte automaticky s dodatečným/podzimním výběrovým řízením pro LS. Máte-li o výjezd v následujícím akademickém roce zájem, hlaste se v lednu na místa v ZS i LS (poté mohou být místa obsazena; UP nemusí získat dodatečné finance; mohou nastat jiné komplikace).

 

 

 

 

FAQ ERASMUS - nejčastější dotazy a odpovědi na ně

 

DOTAZ: Musím si prostudovat MANUÁL zahraničního oddělení k výjezdům?

ODPOVĚĎ:

Jen po pečlivém prostudování manuálu, který připravilo vyjíždějícím studentům zahraniční oddělení a který najdete na stránkách zahr oddělení FF, budete schopni zvládnout administrativu výjezdu. Manuál vás provádí administrativním procesem od začátku až do konce; v ideálním případě informace/své kroky konzultujte s kolegou, který vyjíždí s Vámi či vyjíždí/vyjel a vrátil se na jinou školu, ale s administrativním procesem (vyplňování stagu a EWP) je obeznámen.

Vyjíždějícím studentům přijde na e-mail také informace, kdy zahr oddělení (nejčastěji osobně Mgr. Jana Hořáková) pořádá online seminář, na němž mohou od vyjíždějících zaznít nejrůznější dotazy. Důrazně apelujeme na studenty KPES, aby se tohoto online semináře zúčastnili a aby si již připravili dotazy, které vyplývají z manuálu (tj. zeptat se na to, co mi není jasné a co vím, že budu potřebovat vědět).

DOTAZ: S čím se obracím na koordinátora zahraničních výjezdů na KPES?

Katederní koordinátor zahraničních výjezdů (na KPES Markéta Žídková) je zodpovědný za provedení výběrového řízení a za akademickou stránku výjezdu, tj. za kurzy, které si studenti KPES zapisují v zahraničí. Právě s katederním koordinátorem řešíte LA, popř. ChLA; katederní koordinátor s Vámi Váš výjezd uzavírá (o čemž ho/ji nezapomeňte zpravit po svém návratu ze zahraničí – vizte informace níže). Katederní koordinátor často nemá (administrativně technické) informace, které poskytuje koordinátor na úrovni zahraničního oddělení (a které jsou z 90% uvedeny v manuálu), např. není v jeho/její kompetenci zodpovědět dotaz, kdy a kde má vyjíždějící podepsat s univerzitou smlouvy, jak, kdy a jaké mu přijdou peníze a další.  

 

DOTAZ: Potřebuji potvrzení o úrovni jazyka, v němž budu studovat.

ODPOVĚĎ:

KPES doufá, že všichni její studenti vládnou anglickým jazykem nejméně na úrovni B2, proto angličtinu jako takovou již před výjezdem nezkoušíme, pouze písemná část našeho výběrového řízení ji částečně prověří.

Co se týká studia v Německu/Rakousku, Španělsku, Itálii, Francii či/a (potenciálně též) Portugalsku, partnerské univerzity vyžadují potvrzení, že vládnete daným jazykem výuky na úrovni A2 (Miláno, Parma; Göttingen, Salzburg; Lille), či B1-B2 (Jena; univerzity v Madridu a jinde ve Španělsku). Některé kurzy nabízejí tyto školy v angličtině, ovšem kapacita těchto kurzů je často nízká a studenti vyjíždějí na tyto univerzity studovat primárně v jejich národním jazyce.

Co se týká certifikátů/doporučení/potvrzení, je ideální mít již dopředu připraven dokument, který lze předložit. Velmi proto doporučujeme se o toto zajímat včas. Víte-li například, že chcete vyjet do zahraničí již ve druhém ročníku bakalářského studia, zapsat si kurz angličtiny (španělštiny, němčiny, italštiny, francouzštiny) již v prvním ročníku ZS/LS/celoroční; právě vyučujícího takového kurzy byste mohli požádat o vystavení potvrzení o úrovni Vašich jazykových schopností v daném jazyce. // Schopnost studovat v angličtině částečně také dokládá to, studujete-li kurzy v tomto jazyce též na UP; v tom případě zařaďte k dokumentům zasílaným do zahraničí transkript svých výsledků na UP, popř. též sylabus anglicky vyučovaného kurzu, který jste absolvovali (s dobrým výsledkem). // KPES z mnoha důvodů doporučovanou variantou, je přihlásit se včas na mezinárodní zkoušku z jazyka, v němž chcete studovat.   

 

DOTAZ: Jak mi budou uznány kurzy studované v zahraničí? („Za který kurz“ mi bude uznán kurz, který studuji v zahraničí?)

ODPOVĚĎ:

Studentům KPES jsou uznávány při příjezdu všechny kurzy, které podepsali v dokumentu Learning Agreement (LA) před výjezdem, popř. Changes of the LA (ChLA) během výjezdu s akademickým koordinátorem svého Erasmus/zahraničního výjezdu. (Je nutné, aby student v LA vyplňoval tzv. tabulku B (uznávání kurzů); právě zde musí uvést kurzy, jak budou uznány na KPES; vizte informace zde níže, vizte ale hlavně manuál vypracovaný zahraničním oddělením.)

Kurzy jsou uznávány pod stejným názvem, pod nímž je student absolvoval v zahraničí. Student KPES tudíž nehledá ve výběru kurzů na (KPES FF) UP žádný ekvivalentní kurz, za nějž by mu byl uznán kurz studovaný v zahraničí, ale žádá o uznání těch kurzů, které absolvoval (dle získaného Transcript of Records, ToR) pod jejich názvy, ale se změněným kódem. Z kódu uznávaného kurzu bude zřejmé, že

  • bude uznán za KPES (KPE/),
  • se jednalo o zahraniční výjezd (ZV)
  • kolik za daný kurz získal student ECTS kreditů

 

Výsledná zkratka bude tedy vypadat následovně:

KPE/ZV + počet kreditů

Příklad:

V zahraničí student absolvoval kurz International Relations v hodnotě 6 ECTS kreditů. Kurz měla na tamější univerzitě kód IR405.

  • Ve stagu (a zároveň v dokumentu LA/ChLA) student nejprve zadává kód KPE/IR405; pod tímto kódem kurz studuje.
  • Při uznávání kurzu a jeho kreditů (a také již v LA/ChLA, tzv. tabulka „B“) ve stagu uvádí, že kurz mu bude uznán jako KPE/ZV6 - International Relations. 

 

DOTAZ: Jak mám upravovat svůj výjezd ve stagu?

ODPOVĚĎ:

Stag, tj. svýj výjezd ve stagu držte vždy aktuální, tj. děláte-li změny v LA/ChLA, kontrolujte, zda se ve stagu odrazily/jsou patrné. Např. odepisujete-li si kurz, vyznačte u něj „počet získaných kreditů“ jako „0“.

 

DOTAZ: Co všechno mám vyplnit ve stagu u jednotlivých kurzů?

ODPOVĚĎ:

U jednotlivých kurzů, které skutečně studujete (tj. jsou v LA/ChLA), vyplňujte VŠECHNY údaje, které máte. V první půli tabulky vyplňujete kód, název kurzu, počet kreditů a počet získaných kreditů (totéž), ale také počet hodin, kolik kurz trval (sem lze uvést pouze příklad, např. 20). Ani druhou půlku tabulky nenechávejte prázdnou. Pokud Vám to stag dovolí, vyplňte PŘESNĚ V SOULADU S TRANSCRIPTEM fakt, že jste kurz nestudovali virtuálně, že jste jej zakončili zkouškou (eventuálně jinou formou – vyberte z možností; zkouška je nicméně standardní možnost, máte-li za kurz známku), datum zkoušky, výsledek/známku a) na zahraniční škále výsledků, b) na ECTS škále, c) na UP škále („Hodnocení“) (přičemž b a c jsou stejné, tj. A-E, resp. F). Všechny tyto údaje koordinátor kontroluje, aby byly zcela v souladu s ToRem, nicméně vše vyplňuje vyjíždějící student.

 

DOTAZ: Když se vrátím z výjezdu, zavěsím svůj ToR ve stagu a vyplním všechny údaje k předmětům, mám ještě kontaktovat koordinátora na KPES?

ODPOVĚĎ:

Zcela určitě koordinátora kontaktujte, napište mu zprávu na e-mail. Jinou možnost, aby se katederní koordinátor dozvěděl, že jste se vrátili a vše vyplnili, tj. že potřebujete uzavřít svůj výjezd ve stagu, koordinátor ani nemá. (Někdy o Vašem návratu ví, neboť jste v častějším kontaktu; někdy přijde automaticky vynegerovaný e-mail, že jste vložili nějaký svůj dokument do stagu; nicméně jasnou informaci o tom, že je třeba Váš výjezd uzavřít, získá koordinátor na katedře pouze od navrátivšího se studenta.)

 

DOTAZ: Mohu akademického koordinátora (tj. koordinátora na KPES) požádat, aby měnil výsledky, které mám na Transricptu ze zahraniční univerzity, př. aby některý z kurzů neuváděl, protože se mi nepovedl výsledek dle mých představ?

ODPOVĚĎ:

Jak asi tušíte, měnit výsledky nelze. Koordinátor na katedře je zodpovědný za to, že akademické výsledky, které uvádí Váš ToR, budou přesně uvedeny i ve stagu. Koordinátor Vám tyto výsledky kontroluje, resp. je do stagu uvádí přesně dle výsledků, které si student ze zahraničí přieveze a které ToR obsahuje. (Student je tey zodpovědný za výsledky, které získá za kurzy, jež si na zahraniční škole zapíše a jsou podepsány v LA, resp. v ChLA všemi stranami.)

 

PROSBA VŠEM VYJÍŽDĚJÍCÍM

Prosíme, udělejte na Erasmu/zahraničním pobytu několik „studentských“ fotek, které byste mohli dát k dispozici na KPES web, Fb, Instagram. Fotky mohou být přímo z univerzitního kempusu, z knihovny :-), ale také z výletu či z baru. Na fotkách můžete být přímo Vy a Vaši kolegové-spolustudenti, ale třeba i jen něco zajímavého, co jste zachytili během svého pobytu a co zaujme i Vaše kolegy na KPES, kteří se rozhodují, zda a kam vyjet.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)