Akce a události

Cena Listů Pelikán 2023 pro Eszter Kováts

Cenu Listů Pelikán za rok 2023 převezme v Olomouci maďarská politoložka a socioložka Eszter Kováts. Předání ceny za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog je spojené s debatou Salon pro čtyři: Střední Evropa.

Středa 29. listopadu, 17:30, posluchárna Václava Havla, Křížkovského 12.

Čím se Střední Evropa liší od jiných částí našeho kontinentu? V čem se odlišuje od globálních trendů? Co spojuje a naopak dělí Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko? Čím je každá země jedinečná a jak blízko nebo daleko má k demokratickému ideálu? A v neposlední řadě: Ve které ze zemí byste se chtěli narodit?

Pozvání do debaty přijali:

Juraj Buzalka /Bratislava/ – sociální antropolog
Radka Denemarková /Praha/ – spisovatelka
Andrzej Jagodzinski /Varšava/ – překladatel, novinář, diplomat
Eszter Kováts /Budapešť, Vídeň/ – socioložka

Moderace se ujme Filip Zajíček /Praha/, novinář a editor přílohy Deníku N Kontext.

Na celý večer zveme ve spolupráci se Středoevropským fórem a za podpory města Olomouc, Olomouckého kraje a Visegrad Fund.

Evropské dialogy Václava Havla 2023

Jubilejní 10. mezinárodní konference Evropské dialogy Václava Havla 2023 Evropa ve střetu dvou světů

Protest: Hodina pravdy

Vážení přátelé, 
kolegyně a kolegové, studentky a studenti.
Vzhledem k dlouhodobé podfinancovanosti společenských a humanitních oborů, kterou jsme popsali v mnoha prohlášeních aktivity PROTEST i v žádostech Asociace děkanů filozofických fakult, jíž mám tu čest předsedat, sděluji následující:

 • Dne 28. března, tedy na Den učitelů, se ve 12:00 naše fakulta připojuje k demonstrativní Hodině pravdy. V tuto dobu sdělíme svým studentům během výuky, v jak absurdní situaci se nachází personál (nejen) filozofických fakult a jaká rizika pro vzdělanost a omezení ve vykonávání profese tento stav přináší.
 • Na 13:00 je Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu vyhlášena stávka, která proběhne na nádvoří Křížkovského 10. Hosty budou i kolegyně/kolegové z Filozofická fakulta Ostravské univerzity včetně pana děkana a Filozofická fakulta MU Brno. Zváni jsou i studenti všech úrovní studia.
 •  K události se můžete přihlásit skrze facebook https://fb.me/e/KYedAlLa, zde také budou detailizovány další informace, které uvedeme i na našem webu.
 • V následujících dnech budou k dispozici souhrny informačních materiálů argumentující důvody našeho konání, stejně jako prezentace využitelná během Hodiny pravdy. Distribuovat budeme také vytištěné plakáty k označení kateder/učeben, sloužící mimo jiné jako pozvánka na akci. Stále je možné podepsat petici, která stála na počátku našich aktivit, a kde je v sekci oznámení řada mediálních výstupů a osvětlujících materiálůhttps://www.petice.com/vyzva_na_podporu_humanitnich_a....

Podpora našich oborů je nezbytná, na humanitním vzdělávání stojí základy naši státnosti a vycházeli z ní ikonické osobnosti našich dějin: Komenský, Palacký, Masaryk, Havel a mnoho dalších.
Budeme vám vděční, pokud podpoříte vy nás.
O dění na nejméně 9 zapojených fakultách po celé ČR se můžete dozvědět na webové stránce koordinované především z Filozofická fakulta Univerzity Karlovy www.hodinapravdy.cz


Jan Stejskal, děkan FF UP

 

 

 

Slavnostní předání ceny Pelikán 2022 novinářce Saše Uhlové

Devatenáctá cena udělovaná redakcí Listů za práci pro politickou kulturu a občanský dialog patří novinářce Saše Uhlové.

Slavnostní předání ceny spojené s debatou se uskuteční v pondělí 20. února 2023 v 17 hod. v posluchárně Václava Havla katedry politologie a evropských studii FF UP v Olomouci, Křížkovského 12.

Dalšími hosty následující debaty na téma Skryté podoby práce budou socioložka Kateřina Nedbálková a politoložka Daniela Ostrá.

Moderuje Pavel Šaradín.

 

 

 

 

 

 

Předsednictví ČR v EU

Veřejná debata ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka se studenty UP

Debatu moderují doktorandi Jakub Janega a David Broul z katedry politologie a evropských studií FF UP.

 

 

 

 

 

33 let Katedry politologie a evropských studií - absolventská party

 

Drazí absolventi a absolventky, milí přátelé katedry,

 

naše katedra letos slaví 33 let od svého vzniku a Univerzita Palackého 450 let tradice univerzitního vzdělávání v Olomouci. Zveme Vás u této příležitosti na absolventské setkání dne 16. 6. 2023 v prostorách katedry na Křížkovského 12.

 

Program na katedře bude začínat v 16:00. Prosím, rezervujte si čas ve Vašich diářích a přijeďte se setkat s námi i s Vašimi spolužáky a kolegy.

 

Abychom mohli zajistit raut a občerstvení pro potřebný počet lidí, prosíme Vás, abyste vyplnili registrační formulář, že se party zúčastníte, a spolu s ním zaplatili poplatek za občerstvení.

 

Prosíme také o sdílení pozvánky a informací o absolventské party s Vašimi spolužáky – zejména s těmi, ke kterým se nemusely dostat informace o absolventském setkání prostřednictvím sociálních sítí.

Přidejte se také k FB události, ať Vám neuniknou žádné aktuality.


Těšíme se na Vás!

Konference Eroze demokracie, evropská společnost a česká zkušenost

Katedra politologie a evropských studií srdečně zve všechny zájemce na konferenci Eroze demokracie, evropská společnost a česká zkušenost.

učebna Václava Havla, Křížkovského 12, Olomouc

 

Program konference

11:00 Udělení ceny za nejlepší studentský esej na téma demokracie

11:55–14:00 Panel 1

Martina Klicperová, Psychologický ústav AV ČR - Psychologie demokracie - jde totiž o život

Kateřina Zymová, Katedra politologie a evropských studií FF UPDemokracie ve stínu autoritářského populismu: Vysvětlení demokratických postojů občanů v současné Evropě

Štěpán Pecháček, Parlamentní institutTéma demokracie v dotazech členů parlamentu na Parlamentní institut – od exploze k erozi?

Mikuláš Hanes, NMS Market Research Labyrint dat a ráj trhu

 

14:00–14:30 přestávka

 

14:30–16:30 Panel 2

Pavel Šaradín, Katedra politologie a evropských studií FF UPDemokratizace demokracie: úspěchy a selhání

Jakub Lysek, Katedra politologie a evropských studií FF UP - Proč protestují? Názory a postoje politicky aktivních Čechů pohledem sociologických dat

Klára Plecitá, Sociologický ústav AV ČR - Subjektivní diskriminace a spokojenost s demokracií v západní a střední Evropě

Jan Šerek, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, FSS MU - Chápání institucionální důvěry v průběhu dospívání a dospělosti

 

16:45-18:15 kulatý stůl o stavu demokracie (Aula FF UP) – K. Plecitá, J. Šerek, M. Klicperová, M. Hanes

 

V případě zájmu o účast na konferenci napište na politologie@upol.cz.


Ukrajina – křižovatka geopolitických zájmů

Katedra politologie a evropských studií připravuje nejen pro studenty KPES, ale pro studenty celé univerzity, sérii přednášek, besed a informačních materiálů, které umožní všem zájemcům snadnější orientaci v současném dění na Ukrajině. Pokryty budou široké oblasti problémů jako jsou dlouhodobé příčiny ruského nároku na ukrajinské území, klíčové střety mezi Ukrajinou a Ruskem nejen v posledním desetiletí, povaha ruské vnitřní a zahraniční politiky, nebo geopolitické dopady nynější krize ve východní Evropě.

 

Přednášky a besedy 

9. 3. 2022 od 13:45 do 15:00, posluchárna Václava Havla, Křížkovského 12

Jiří Lach: Století ukrajinských zápasů s Ruskem

Ruský útok na Ukrajinu v únoru 2022 je posledním dějstvím historicky mimořádně komplikovaných rusko-ukrajinských vztahů, nikoliv nahodilým incidentem. V uplynulém století se tyto vztahy změnily v konfrontaci, která měla z pohledu kremelských vládců nejméně tři dimenze: 1. geopolitickou expanzi; 2. upevňování politického systému v období Sovětského svazu; 3. pokus o revizi výsledků studené války, k nimž náleží i vytvoření suverénního ukrajinského státu. Všechny tři rozměry byly a jsou vtěleny do různě stupňovaného popírání ukrajinské národní emancipace a státnosti a opakovaně je doprovází masivní násilí, a dokonce genocidní praktiky.  Přestože vývoj na Ukrajině po první světové válce přinesl i řadu násilných vln, jejichž aktéry byli i samotní Ukrajinci (např. střety s Poláky v období druhé světové války a po ní), je rusko-sovětský tlak na Ukrajinu zdaleka nejtrvalejší a nejničivější.

záznam z přednášky na FB https://fb.watch/bGQRdhvIom/ 

 

23. 3. 2022 od 13:15, posluchárna Václava Havla, Křížkovského 12

Hynek Melichar: Ruská invaze na Ukrajinu v kontextu mezinárodních vztahů: soupeřící perspektivy

Ruská agrese na Ukrajině představuje největší mezistátní konflikt v Evropě od konce druhé světové války a její důsledky jsou a budou dalekosáhlé. Lze vnímat ruskou invazi jako útok na celý svobodný svět? Povede k proměně mezinárodního řádu utvářeného po konci studené války? Hrozí otevřený vojenský konflikt mezi Ruskem a silami NATO? Jakou roli hraje geopolitika? Mohou nám teorie mezinárodních vztahů pomoci celou situaci pochopit a vysvětlit?  

            

Doporučené informační zdroje

 

 • Časová osa – události předcházející invazi Ruska na Ukrajinu (od 24. 11. 2021)

           https://www.irozhlas.cz/valka-ukrajina-rusko-casova-osa

 • Doporučení na další knihy k tématu - Seznam zprávy:  Když nestačí říct: Putin se zbláznil. Pochopit válku pomohou i knihy

            https://bit.ly/3Keaczm 

 • Dokumenty a zpravodajství ČT o Ukrajině

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/vypis/1343/

konkrétní tipy:

Daleko od Majdanu (2014), 25min

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10809858945-daleko-od-majdanu/

(Polo)ostrov Krym (2018)

dokument rozdělený na 3 části, každá věnovaná jednomu etniku Krymu

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11816976811-polo-ostrov-krym/

            Vstup Jana Kofroně z 26. 2. 2022 – od 3. minuty

            https://www.ceskatelevize.cz/porady/10997918455-mimoradne-porady-ct24/222411033220226/

 • Ukrajina přehledně v datech – proč je pro Rusko tak důležitá

           https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-ukrajina-prehledne-v-datech-proc-je-pro-rusko-tak-dulezita-190318

 • Analýza Jaroslava Kurfürsta

           https://www.forum24.cz/neodepisujme-ukrajinu-stujme-pri-ni-z-historie-ruskych-prohranych-valek/

 • CNN interviews Ukrainian President amid new Russian attacks (2. březen 2022)

          https://www.youtube.com/watch?v=UkQW8Q8rcEg

 • Rozhovor s Emilem Aslanem

          https://www.e15.cz/zahranicni/ukrajina-je-dilkem-v-putinove-puzzle-rusko-chce-vliv-nad-pobaltim-i-ceskem-rika-politolog-aslan-1387989

 


Letní škola diplomacie

 

 

LETNÍ ŠKOLU DIPLOMACIE pro středoškolské studenty každý rok pořádá Katedra politologie a evropských studií Univerzity Palackého ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Unikátní vzdělávací program proběhla letos za účasti předních odborníků, zkušených diplomatů a armádních příslušníků ve dnech 22. 8 – 24. 8. 2022 v historických prostorách olomoucké katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého (Křížkovského 12, Olomouc). 
Letní škola diplomacie je bez poplatků, studenti si v případě zájmu hradí jen ubytování a stravu. Každý z účastníků následně obdrží certifikát o absolvování.  

Pro více informací navštivte oficiální stránky www.kpes.upol.cz a nezapomeňte nás sledovat také na Facebooku
Případné dotazy, prosím, směřujte na emailovou adresu skoladiplomacie@upol.cz.

 

 

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)