Úspěšní absolventi

Martin van Buuren

diplomat, Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemí

absolvent KPES 2007

 

"Na KPES se mi velmi dobře studovalo. Především mi velmi vyhovoval osobnípřístup přednášejících a jejich schopnost poutavě přednášet.Studijní program je dobře strukturovaný a vyvážený a velmi relevantní proprofesní praxi v oblasti mezinárodních vztahů a evropských studií.Jinak na studentská léta prožitá v Olomouci nikdy nezapomenu. Je tonádherné historické město, se skvělou atmosférou, prostě ideální studentskéměsto." 

Věra Zátopková

ředitelka Českého centra v Madridu

absolventka KPES 2000

 

"Ještě dnes jsem vděčná, že jsem se mezi brněnskou kombinací politologie-žurnalistika na filozofické fakultě a olomouckými evropskými studii  rozhodla pro tehdy skoro začínající katedru na UP Olomouc. Nemohla to být lepší volba! Vzpomínám ráda na pedagogy a na hodiny a hodiny debat o mezinárodní politice (nejen:-), ale také na spolužáky, s kterými jsem dodnes v intenzivním kontaktu, a někteří z nich jsou mými nejlepšími přáteli.

Mezinárodní přesah katedry zcela jasně určil můj pozdější profesní život. Absolvované studijní pobyty v Holandsku a ve Španělsku považuji za nejdůležitější osobní impulz k dalšímu směřování.  Ať už to byla práce pro Ministerstvo zahraničních věcí (2002-2006) nebo pro přední poradenskou společnost The Boston Consulting Group (2006-2010) a v současnosti pro Česká centra v Madridu, vždy byla esence mých pracovních témat a zájmů obsažena ve studijní náplni katedry.

Přeji všem stejné studijní nadšení a hodně úspěchů!!!!!!"

Marta Sargánková

ředitelka Úřadu regionální rady Jihovýchod

absolventka KPES 2001

 

 

 

"Rozhodnutí vybrat si KPES na UP v Olomouci dnes s odstupem hodnotím jakoskvělou volbu. KPES pro mě znamenala výbornou přípravu na profesní život aukázala i další rozměr díky možnostem zahraničního studia ve Velké Britániia Spojených státech. Oceňuji skvělý přístup vyučujících, kteří jsouodborníci ve svém oboru v rovině akademické i praktické, navíc mají bohatézkušenosti ze zahraničních univerzit, čímž posunují kvalitu studia velmivysoko nad běžný průměr. KPES nabízí obrovské možnosti k dalšímu růstu a jena každém, zda je využije."

Pavel Orálek

hlavní editor serveru IHNED.cz

absolvent KPES 2005

 

 

 

"Když jsem studoval politologii v Olomouci, jeden z pedagogů říkával, že létastrávená na vysoké škole jsou těmi nejkrásnějšími v živote. A měl pravdu! Svděkem vzpomínám na přátelskou atmosféru na KPES, která podle mého soudukontrastovala s tím, jak se pedagogové chovali ke studentům práv, která jsemsi měl také možnost vyzkoušet. Velmi oceňuji bohatou nabídku zahraničníchstudijních pobytů, které dávají studentům nejlepší možnost srovnání sezahraničím.Po ukončení studia se má profesní dráha ubírala novinářským směrem. Působiljsem v ČTK, poté jsem si vyzkoušel práci editora na serverech Novinky.cz azpravodajském portálu TV Nova. Nyní pracuji jako hlavní editor serveruIHNED.cz. I když se zaměřujeme hlavně na ekonomické zpravodajství, hlavnívýzvou pro mě samozřejmě zůstávají krajské, senátní a prezidentské volby.Olomouc a KPES navždy zůstanou v mém srdci, díky!"

Lucie Žáčková

Policy assistant to the Deputy Director-General, DG Regional Policy, European Commission, Brussels
Absolventka KPES 2001


  

 

"Léta strávená na katedře politologie-evropských studií mi do velké míry pomohly nastartovat mou současnou profesní kariéru v Evropské komisi. V době mého studia (polovina 90. let) to bylo první a jediné studium v republice, které vyučovalo  evropská studia. Spolu s možností téměř pro každého studujícího vycestovat na studijní pobyt do zahraničí a výuka zahraničními profesory v anglickém jazyce byly v té době unikátní. V neposlední řadě jsem ocenila osobní přístup vyučujících a také dodnes ráda vzpomínám na pravidelné vánoční večírky, tradice, která se drží dodnes."

Jana Urbánková

Senior Trade & Investment Adviser, United Kingdom Trade & Investment (UKTI), British Embassy Prague

Absolventka KPES 2007

 

“Studium na KPES hodnotím jako nejkrásnější studentská léta, jaká si může student přát a to bez jakékoli nadsázky. Olomouc je opravdovým studentským městem s fantastickou atmosférou. Na katedře se sešla skvělá parta spolužáků, i napříč ročníky, a s pedagogy jsme měli velmi přátelský vztah.

Oceňuji také široké možnosti studia v zahraničí. Díky KPES jsem měla možnost celkem 3 semestry studovat ve Spojených státech a v Německu. Katedra mě výborně připravila do budoucího pracovního života mimo jiné i svou nabídkou předmětů vyučovaných v angličtině. Na Úřadu vlády ČR jsem byla součástí týmu českého předsednictví v Radě EU a nyní působím na Britském velvyslanectví v Praze, konkrétně v britské vládní organizaci UKTI, která podporuje britský export.“

 

“Pokud bych se o svém studiu měla rozhodovat znovu, neváhala bych ani vteřinu.”

Kateřina Lopo

EEAS -European External Action Service, European Commission, Brussels

Absolventka KPES 2004"Splnila jsem si svůj sen a momentálně pracuji v Evropské diplomatické službě (EEAS -European External Action Service- ESVA) v Bruselu. Sleduji oblast Jižního Kavkazu a konkrétně vztahy mezi EU a Gruzií. V mé pracovní náplni je rovněž  vízová politika a  jsem koordinátorem pro oblast Spravedlnosti, svobody a bezpečnosti - JFS (Justice, Freedom, Security) pro Jižní Kavkaz. Od září minulého roku jsem rovněž sekretářem EU pro negociace asociační smlouvy mezi EU a Gruzií.


Studium na KPES v Olomouci bylo pro mne přirozeným mezníkem na cestě za evropskou karierou do Bruselu. V době mých studií, v letech 1999-2004, byla KPES v Olomouci jednou z mála, a troufám si říci pravděpodobně jedinou katedrou v ČR, která se zaměřovala na Evropská studia. Již v druhém ročníku jsem absolvovala studijní program Erasmus na Katolické univerzitě v Lovani, v Belgii a v pátém ročníku  jsem uspěšně ukoncčla roční Master's studijní program v USA, na Miami University v Ohio. 


Když se podívám zpět, KPES v Olomouci mne (a nejen mne) vypravila a připravila tím správným karierním směrem a v mé paměti zůstane tato ne přiliš velká, ale přitom velice pokroková katedra a její vyučující jako  zdroj inspirace a krásných vzpomínek na studentská léta."

Jan Něměček

diplomat, UN Coordination Officer, United Nations, Dominican Republic

absolvent KPES 2003„Studovat na Katedře politologie a evropských studií považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí. Relativně mladá olomoucká KPES byla a je průkopníkem v oblasti evropských studií v České republice. Přednášky byly vedeny českými i zahraničními lektory (často v angličtině) a katedra nabízela širokou škálu možností studia v zahraničí, ať již v Evropě, či v USA. Vzhledem k malému počtu studentů v každém kurzu jsem měl možnost do hloubky diskutovat témata, která mne zajímala, styl výuky byl vždy velmi interaktivní. Nikdy jsem se necítil jako číslo v universitním registru, ale jako jedinec, kterému katedra nabízí individuální přístup, zaměřený na jeho osobni rozvoj. Velmi rad vzpomínám na pedagogy, jejich vstřícnost, otevřenost a zápal pro diskusi; s mnohými z nich jsme s kolegy trávili čas i při debatách mimo výuku. Zároveň velmi vzpomínám na kolegy, z nichž s mnohými jsme i po mnoha letech v kontaktu. Nezapomenutelná je samozřejmě i atmosféra studentského města Olomouce, která rozhodně přispěla k mnoha krásným zážitkům. Během studia v Olomouci jsem využil výměnného programu Erasmus a studoval v Irsku a následně získal stipendia na studium ve Švédsku, Německu a Argentině. Znalosti a zkušenosti z Olomouce byly rozhodně přínosné pro mé následné profesní uplatnění na Delegaci Evropské komise v Caracasu, či při OSN v Dominikánské republice, kde nyní pracuji. Rozhodně všem studium na KPES doporučuji!“ 

 

Sylvie Reterová 

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky, Praha

Absolventka KPES 2008

Reterová

 

„Rozhodnutí studovat na Katedře politologie a evropských studií v Olomouci vnímám jako jedno z nejlepších vůbec. Prožila jsem skvělá studentská léta v opravdu krásném historickém městě a vytvořila si přátelství – troufám si tvrdit – na celý život. Nejvíce si vážím příjemné atmosféry, která na katedře panovala, přátelského přístupu pedagogů, jejich vysoké odbornosti a umění motivovat studenty. Tohoto pozitivního a kolegiálního přístupu ke studentům si cením o to víc, že jsem měla možnost porovnávat studium na KPES se studiem na právnické fakultě v Praze, kde převažoval přístup zcela opačný.

Na KPES oceňuji také bohatou nabídku studia na zahraničních katedrách a výuku řady předmětů v cizím jazyce. Pro mne osobně bylo velkým přínosem semestrální studium ve Velké Británii. Důraz na studium v cizích jazycích spolu s širokým zaměřením katedry od politologie, filosofie, historie až po problematiku evropské integrace a mezinárodních vztahů předznamenává úspěšné uplatnění absolventů v rozmanitých oborech prakticky po celém světě.“

Petr Matyáš

diplomat, MZV ČR (Velvyslanectví ČR v Alžírsku)

absolvent KPES 2008

 

"Studium na Katedře politologie a evropských studií pro mě bylo z profesního hlediska nejen velmi přínosné, ale přinášelo mi i velkou radost. S vděčností vzpomínám na příjemné univerzitní prostředí v krásné historické části města Olomouce nedaleko katedrály sv. Václava i vynikající atmosféru, která panovala mezi kolegy a učiteli. Z věcného hlediska bych ocenil zejména široké zaměření předmětů, a to od politologie, politické filozofie a stranických systémů až po historii, problematiku evropské integrace, analýzu politického systému ČR a moderní pojetí studia mezinárodních vztahů. Nemůžu opomenout ani velké angažmá katedry na poli spolupráce s ostatními evropskými pracovišti, navazování kontaktů se zahraničními studenty i výuku řady předmětů v cizím jazyce."

David Ondráčka

ředitel, Transparency International - Česká republika

absolvent KPES 1998

 David

 

 

 "Byl jsem na KPES jen 3 roky, ale stálo to za to. Škola i město se rychle dostanou pod kůži, mám odtud řadu přátel a některé kluby a hospody mě v mnoha ohledech formovaly víc, než si chci přiznat. Lidé na katedře byli otevření, na české poměry světáci s nadhledem a jejich přístup ke studentům byl vždy velmi individuální. To na jiných školách nenajdete a Olomouc v tom vyniká."

Valentýna Berndorff

Regional Manager, RAVAK Gulf & Middle East, Abu Dhabi, United Arab Emirates

absolventka KPES 2005

 

 

"Když jsem přebírala vedení pobočky, majitel firmy taktně vyjádřil obavy, zda prý takový intelektuál umí vůbec založit účet v bance. Nevěděl, že ten, kdo byl jednou nucen promýšlet s Furetem francouzskou revoluci, se přiměje i v bance orientovat jako v restauracích vědeckých knihoven. Kdo zkoumal hypotézy o polarizaci stran a jejich koaličních potenciálech v závislosti na volebních systémech, zvládne kompilovat business plány, empiricky analyzovat trhy i solventnost zákazníků. Netušil, že absolvent olomoucké politologie se dokáže, tak jako kdysi po akademickém zapůdění (s Hrochem, burčákem a moravisty v podpaží) pohybovat kdekoli, ať už v jeskyních mezi primitivními beduínskými kmeny (s Platonem na zdi i na duši a Musilem pod velbloudím bachorem), anebo v palácích u katarských šejchů (s Rúmím na jazyku, Gombárem na paměti a Baršou v záloze). Při bádání nad tím, proč se muži raději sprchují a ženy zase koupou ve vaně, si kladu výzkumné otázky, zda za to může Marat (kdyby ano, proč by se o tom Furet nezmínil?!) a zda je komparace hodný fakt, že vydělat první milion mi dalo stejně práce, jako napsat diplomku (Operace Citadela č. II).

Podporou jinakosti, anti-plagiátorství a vedením k hloubce a kvalitě mi KPES život příliš neusnadnila. Zvykla jsem si ale, že zvládnout musím i to, čemu třeba vůbec nerozumím, za což jsem svým vyučujícím vděčná několikrát týdně. A jsem kvůli tomu ochotná jim odpustit, že mě nikdo z nich nepřipravil na setkání s muži, co na ženy nahlíží jako na bytosti omezenější (v Eurozóně stejně tak, jako v Úrodném půlměsíci).

S kolektivy se ztotožňuji nerada. KPESácká identita je ale výjimkou. Tím, že jsem měla šanci se na čas stát součástí naší katedry, se hodlám celoživotně drze vychloubat a hlasitě veřejně litovat absolventy všech ostatních oborů po celém světě.

Eva Kubešová

Stálé zastoupení České republiky při Evropské Unii, Brusel

absolventka KPES 2006

 

Absolventka KPES 2006

 

 

„V současné době působím jako zaměstnankyně Ministerstva zahraničních věcí na Stálém zastoupení ČR při EU na pozici tajemnice pro oblast životního prostředí. Podílím se tedy za Českou republiku na vyjednávání unijní environmentální legislativy. Jsem hrdá na to, že mě z velké části k mé současné práci nasměrovalo studium na KPES.

Prostředí KPES, podmínky a charakter studia i přílezitosti, které mi byly na katedře nabídnuty, napomohly tomu, že se nyní s přehledem a ráda pohybuji v mezinárodním prostředí, pracuji převážně v cizím jazyce a opakovaně se utvrzuji v tom, že má studenstká léta nebyla promarněná, jelikož z načerpaných zkušeností v mnoha ohledech těžím i dnes. Pobyty na zahraničních univerzitách (v Anglii a v USA) mi díky vstřícnému a aktivnímu přístupu pedagogů KPES zbytečně neprodlužovaly délku studia, ba naopak ukázaly se být zásadními milníky pro můj další akademický, osobní i profesní růst. Studium na KPES a jejích partnerských univerzitách mě tak (z mého pohledu poměrně nenápadnou a nenásilnou formou) dokázalo posunout k větší zodpovědnosti, samostatnosti, kreativitě a rozhodnosti. Za to vše jsem neskonale ráda.

Velmi vděčná jsem KPES také za to, s jakou vyvážeností bylo mně a mým spolužákům umožněno kombinovat společný akademický život s tím kamarádským. I přes náročnost přednášek, přehršel seminářů či hromadu četby v několika jazycích, se na KPES nikdy nezapomnělo na náročnou garden party či vzájemná setkání pedagogů a studentů. To vše učinilo má léta v Olomouci nezapomenutelná.“

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)