Přijímací řízení

Bakalářské studium

Pokud sis vybral některý z našich sdružených bakalářských studijních programů, nejpozději do 15. března nám pošli přihlášku ke studiu

Přijímačky k nám můžeš absolvovat dvěma způsoby:

  • Buď složíš oborový test ke studijním programům na politologii.

Oborový test ke studijním programům na politologii

Písemný oborový test je zaměřen na znalosti v oblasti domácí i zahraniční politiky, politologie a základů příbuzných společensko-vědních a humanitních oborů, jako např. české a světové dějiny od 18. století, politická sociologie, politické myšlení, politická ekonomie, politická geografie. Prověřována je rovněž schopnost analýzy textu a logického uvažování. Část otázek je formulována v anglickém jazyce.

V případě úspěchu se po zápise uvidíme v září na první přednášce.

 

Pro přijetí na samostatný studijní program Sociálně-vědní analytik musís úspěšně složit test SPF.

Test předpokladů ke studiu

Písemný test SPF je základem přijímací zkoušky pro všechny bakalářské obory FF UP. Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Je složen z 50 otázek členěných do několika skupin, z pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Čistá délka trvání testu je 50 minut. Jak na testy SPF?


Magisterské studium

Máme radost, pokud tě naše katedra zaujala natolik, že bys u nás rád/a studovala. Podat přihlášku si k nám může každý, kdo úspěšně absolvoval studium jedno či víceoborového bakalářského nebo magisterského studia sociálně-vědního, humanitního, nebo právního charakteru. A samozřejmě nám nezáleží na tom, zda u nás nebo na jiné univerzitě. Nemusíš se ani bát, že by náš systém přijímacího řízení jakýmkoliv způsobem zvýhodňoval naše absolventy.

Informace k přijímacímu řízení

U přijímacího řízení se nemusíš obávat zdlouhavých písemných testů. Naopak. Jak jsme psali výše, jsme malá katedra, a tak chceme každého našeho potencionálního studenta/studentku lépe poznat. Proto je přijímací řízení založeno na osobním pohovoru, kde bychom se rádi dozvěděli, co tě na politologii baví nejvíce, čemu by ses chtěl/a věnovat ve své magisterské práci a na které předměty či oblasti výzkumu se těšíš nejvíce.

Přihláška k nám se podává elektronickou formou do 15. 3. Nezapomeň zaplatit poplatek za přihlášku a pak už můžeš čekat na dopis, ve kterém tě pozveme k přijímacím zkouškám.

Pokud nejsi absolventem naší fakulty, tak ještě navíc, prosím, přines k přijímacím zkouškám doklad o ukončení studia v oboru. Absolventi a studující z Katedry politologie a evropských studií FF UP toto potvrzení dodávat nemusí, budou dohledáni na základě záznamů na studijním oddělení fakulty.

Na co se mám připravit u přijímaček?

Přijímací zkoušky na naši katedru se skládají pouze z ústní části. U ústního pohovoru je kladen důraz na motivaci studenta ke studiu (dosavadní průběh studia, vlastní aktivity, zvládnutí bakalářské práce atd.) a na znalosti uchazeče.

Nezbytným předpokladem je aktivní znalost anglického jazyka a znalost základní metodologie a metod sociálně-vědního výzkumu. Uchazeč musí prokázat znalosti na úrovni bakalářského studia v oblastech dle zvoleného navazujícího magisterského programu

Ústní kolo se koná přímo na naší Katedře politologie a evropských studií, Křížkovského 12, Olomouc.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)