Granty a projekty

Aktuální projekty se zapojením KPES

Občanské vzdělávání v České republice (TL01000440), 2018–2021

Grantový výzkum "Občanské vzdělávání v České republice. Výzkum pro koncepci občanského vzdělávání" podpořený Technologickou agenturou ČR (TAČR) pro roky 2018–2021.

Řešitel: Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Demokratické inovace na lokální úrovni (17-20569S), 2017–2019

Grantový výzkum "Demokratické inovace na lokální úrovni – případová studie České republiky, Polska a Slovenska" podpořený Grantovou agenturou ČR pro roky 2017–2019.

Řešitel: Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.


Skončené projekty

Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů (14-36521G), 2014–2018

Grantový výzkum (projekt na podporu excelence v základním výzkumu) "Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání" podpořený Grantovou agenturou ČR pro roky 2014–2018.

Řešitel: prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.

Volební podvody a volební pochybení na úrovni volebních okrsků v ČR (TD03000484), 2015–2017

Grantový výzkum "Volební podvody a volební pochybení na úrovni volebních okrsků v ČR. Analýza příčin, jejich obecných vzorců a způsobů předcházení" podpořený Technologickou agenturou ČR pro roky 2015–2017.

Řešitel: Doc. PhD. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Příčiny neplatných hlasů v České republice v komparativní perspektivě dalších post-komunistických zemí (13-30062S), 2013–2015

Grantový výzkum "Příčiny neplatných hlasů v České republice v komparativní perspektivě dalších post-komunistických zemí" podpořený Grantovou agenturou ČR pro roky 2013–2015.

Řešitel: Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Vliv volebních kampaní na stranickou polarizaci v České republice (P408/12/489), 2012–2014

Grantový výzkum "Vliv volebních kampaní na stranickou polarizaci v České republice" podpořený Grantovou agenturou ČR pro roky 2012–2014.

Řešitel: Mgr. Eva Lebedová, Ph.D.


Zapojení do zahraničních a mezinárodních odborných organizací

  • European Consortium for Political Research (ECPR)
    • kolektivní členství všech akademických pracovníků
  • The National Collegiate Conference Association / National Model United Nations (NCCA/NMUN)
    • přidružený člen, Mgr. Markéta Žídková, Ph.D., M.A. – členka představenstva (NCCA Board of Directors)
  • UACES (University Association for Contemporary European Studies), United Kingdom
    • člen – Doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D.