Politologický klub

Politologický klub UPOL (PK UPOL) je neziskovým studentským spolkem působícím na Katedře politologie a evropských studií (dále KPES) při Univerzitě Palackého v Olomouci.

Jeho hlavním účelem je zejména sdružování studentů KPES prostřednictvím organizování:

  • diskuzí s významnými hosty zabývajícími se různými oblastmi politiky a politických věd;
  • veřejných debat s pedagogy KPES o tématech rezonujících ve společnosti;
  • dobrovolných volnočasových aktivit;
  • workshopů pro studenty středních škol ve spolupráci se studentskými platformami Stužák a Volím volit;
  • celorepublikové spolupráce s dalšími studentskými platformami.

 

Spolek také slouží k oboustranné komunikaci mezi vedením KPES a jejich studenty. Dále Politologický klub UPOL vypomáhá při organizaci akcí pořádaných katedrou či samotnou Univerzitou Palackého v Olomouci, je-li o takovou pomoc požádán. Mezi ambice spolku rovněž patří zprostředkování informací z oborů politologie a mezinárodních vztahů středoškolským studentům i široké veřejnosti. Klub se svou činností podílí na rozvoji právního státu a demokracie a snaží se podporovat občanské vzdělávání.

Členství

Členem Politologického klubu UPOL se může stát každý student Univerzity Palackého, vzhledem k charakteru spolku však upřednostňujeme studenty KPES. Členství vzniká vyplněním přihlášky, která je dostupná na facebookové stránce PK UPOL. Všichni členové spolku mohou:

  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním;
  2. navrhovat kandidáta do funkce Předsedy klubu;
  3. účastnit se diskuzí při definování cílů spolku, tvorbě vize a plánování aktivit;
  4. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku;
  5. podílet se na praktické činnosti spolku.

Nadcházející události, pořádané akce, novinky či články naleznete na facebookových stránkách Politologického klubu UPOL: https://www.facebook.com/PolitologickyKlubUPOL/ nebo na Instagramu https://www.instagram.com/politologickyklub_upol/