Výběrové řízení

KPES požadavky a termíny výběrového řízení pro CELÝ NÁSLEDUJÍCÍ AKADEMICKÝ ROK (tj. ZS i LS) jsou následující:

 1. V lednu (termín bude upřesněn) zájemce o výjezd odevzdá/nahraje do stagu čtyři bezpodmínečně nutné dokumenty, a sice: 
  • CV v anglickém jazyce; 
  • motivační dopis v anglickém jazyce; 
  • oficiální transkript studijních výsledků; 
  • seznam škol, na nichž má zájem studovat; semestr(y) studia v zahraničí (Student/ka jasně označí jím/jí vybrané školy dle pořadí svého zájmu; doplní také semestr(y) výjezdu, který/é preferuje). 

Pátý dokument, který je nutný v případě, že chcete vyjet na španělskou, italskou, francouzskou či německou univerzitu, je potvrzení o úrovni A2 národního jazyka (vyšší úroveň vítána a v případě některých univerzit požadována, nicméně s úrovní A2 je již možné pobyt začít vyjednávat). Potvrzení nevystavuje v žádném případě KPES, ale jazyková škola/centrum/vyučující jazykového kurzu, který navštěvujete či jste v minulosti navštěvovali. Je také možné použít výsledky maturity (tj. potvrzení střední školy). Vítán je vždy oficiální certifikát. //Všechny naše partnerské školy nabízí kurzy v anglickém jazyce, nicméně požadavek na základní znalost jazyků národních je dnes již standard. Může se navíc stát, že se student z kapacitních důvodů nebude moci zapsat do anglicky vyučovaných kurzů, na což by měl být hlavně v případě Španělska připraven. V každém případě je nutné, aby vyjíždějící byli schopni doložit, že se daný jazyk učí. Potvrzení/certifikát o jazykové úrovni nahrává vyjíždějící spolu s ostatními dokumenty do stagu.

Motivační dopisy prosím nepodceňujte, měly by skutečně obsahovat více o Vašem zájmu studovat na konkrétní škole (školách). V neposlední řadě by měly ukázat, že úroveň angličtiny uchazeče o výjezd je na velmi dobré úrovni.

 1. Zájemce o výjezd vyplní ve stagu všechny další potřebné kolonky/informace. 
 2. Z výše uvedených dokumentů odevzdá zájemce o výjezd dva také fyzicky, a sice motivační dopis (který jistě nezapomeňte podepsat a uvést ročník studia) a seznam škol a semestrů výjezdu v pořadí dle svých preferencí. Fyzické kopie dokumentů odevzdejte prosím na sekretariátě KPES (datum bude upřesněno).
 3. Písemná část výběrového řízení se bude konat s největší pravděpodobností v prvních dnech semestru. Účastníci tohoto katederního výběrového řízení si s sebou přinesou osobní počítače s nabitou baterií a nezapomenou ani klasické psací potřeby.  Požádáme vás o zodpovězení obecněji formulované otázky týkající se mezinárodních vztahů, bezpečnosti, politické situace. Příklad otázky/zadání: Shrňte současnou mezinárodněpolitickou situaci. Odpovídat budete v angličtině; lze odpovídat v jazyce, v němž chcete v zahraničí studovat. Text bude mít cca 300 slov a musíte jej zvládnout během 45 minut.  Vaši odpověď spolu s odevzdanými dokumenty posoudí výběrová komise složená z nejméně tří vyučujících KPES.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)