O katedře

Katedra politologie a evropských studií v současnosti představuje jedinou vzdělávací instituci v oboru, kde je intenzivně vedena kontaktní výuka anglosaského typu, která je běžná na prestižních amerických a evropských univerzitách. Kromě tradičních přednášek zde mají významné postavení semináře založené na diskuzích, individuálním zapojení a hlubší interakci.

KPES připravuje specialisty, kteří v praxi působí ve státní správě na všech úrovních (včetně diplomatických služeb a evropských struktur), pracují v nevládních organizacích, reklamních a výzkumných agenturách, masmediích nebo v soukromých firmách orientujících se na spolupráci se zahraničím, či v zahraničních firmách operujících na našem území. Někteří absolventi zůstávají také v akademickém prostředí, a ti dnes působí na českých ale i zahraničních univerzitách.

Katedra sídlí v budově bývalé kanovnické rezidence, jež je součástí jedinečného souboru palácových staveb na někdejším opevněném olomouckém Předhradí a jež obepíná historické centrum Olomouce. Vstup do budovy ústí na ulici Křížkovského, opačná strana budovy poskytuje přístup do rekonstruovaných parkánových zahrad a pohodlný pěší přístup přímo z ulice Křížkovského, přes hradby až do Bezručových sadů. Sousedství dalších univerzitních budov, Tereziánské zbrojnice jako sídla univerzitní knihovny a Arcibiskupského paláce vytváří originálního genia loci, jehož je budova katedry součástí jako přirozeného vzdělávacího a kulturního kampusu přímo v historickém srdci města.