O katedře

Katedra politologie a evropských studií v současnosti představuje jedinou vzdělávací instituci v oboru, kde je intenzivně vedena kontaktní výuka anglosaského typu, která je běžná na prestižních amerických a evropských univerzitách. Kromě tradičních přednášek zde mají významné postavení semináře založené na diskusích, individuálním zapojení a hlubší interakci.

KPES připravuje specialisty, kteří v praxi působí ve státní správě na všech úrovních (včetně diplomatických služeb a evropských struktur), pracují v nevládních organizacích, reklamních a výzkumných agenturách, masmediích nebo v soukromých firmách orientujících se na spolupráci se zahraničím, či v zahraničních firmách operujících na našem území. Někteří absolventi zůstávají také v akademickém prostředí, a ti dnes působí na českých ale i zahraničních univerzitách.

 

Katedra v médiích

POLITOLOG: ČESKO JE NÁCHYLNÉ K EROZI DEMOKRACIE

Rozhovor s Tomášem Lebedou: Kdo vyhraje volby a kam se posouvá česká společnost

Nálada rostoucího nacionalismu a populismu zapadá do toho, co se děje v celé Evropě. Ale relativizace demokratických hodnot je u nás větší,“ hodnotí uplynulý rok politolog Tomáš Lebeda z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

... více zpráv na Katedra v médiích

Politologický klub

Politologický klub UPOL je neziskovým studentským spolkem působícím na Katedře politologie a evropských studií (dále KPES) při Univerzitě Palackého v Olomouci.