O katedře

Katedra politologie a evropských studií v současnosti představuje jedinou vzdělávací instituci v oboru, kde je intenzivně vedena kontaktní výuka anglosaského typu, která je běžná na prestižních amerických a evropských univerzitách. Kromě tradičních přednášek zde mají významné postavení semináře založené na diskuzích, individuálním zapojení a hlubší interakci.

KPES připravuje specialisty, kteří v praxi působí ve státní správě na všech úrovních (včetně diplomatických služeb a evropských struktur), pracují v nevládních organizacích, reklamních a výzkumných agenturách, masmediích nebo v soukromých firmách orientujících se na spolupráci se zahraničím, či v zahraničních firmách operujících na našem území. Někteří absolventi zůstávají také v akademickém prostředí, a ti dnes působí na českých ale i zahraničních univerzitách.

Katedra sídlí v budově bývalé kanovnické rezidence, jež je součástí jedinečného souboru palácových staveb na někdejším opevněném olomouckém Předhradí a jež obepíná historické centrum Olomouce. Vstup do budovy ústí na ulici Křížkovského, opačná strana budovy poskytuje přístup do rekonstruovaných parkánových zahrad a pohodlný pěší přístup přímo z ulice Křížkovského, přes hradby až do Bezručových sadů. Sousedství dalších univerzitních budov, Tereziánské zbrojnice jako sídla univerzitní knihovny a Arcibiskupského paláce vytváří originálního genia loci, jehož je budova katedry součástí jako přirozeného vzdělávacího a kulturního kampusu přímo v historickém srdci města.


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)