doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633309, 606302775

Katedra politologie a evropských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

2.29

docent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 11:15–12:15 Časy konzultačních hodin platí během výuky v semestru. Mimo období výuky je třeba konzultace domluvit předem telefonicky nebo emailem.
čtvrtek 11:15–12:15 Časy konzultačních hodin platí během výuky v semestru. Mimo období výuky je třeba konzultace domluvit předem telefonicky nebo emailem.
VYBRANÉ PUBLIKACE
Lysek J., Lebeda T., Kouba K. Turning out but not voting: invalid ballots in post‑communist parliamentary elections. Comparative European Politics. 2020. (ČLÁNEK)
KAPITOLA V KNIZE
Lebeda T. Czech Republic. In Nohlen D., Stöver P. (Eds.) Elections in Europe: a data handbook. 2010.
Kouba K. Politické důsledky volebních systémů: současný výzkum a počátky české intelektuální tradice v díle Karla Sladkovského. In Kubát M., Lebeda T. (Eds.) O komparativní politologii a současné české politice. 2014.
Lebeda T. Krátké zastavení nad volbami do českého Senátu. Vladimír Klokočka Liber amicorum. 2009.
Lebeda T. Dvacet let voleb do Senátu. Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. 2016.
Lebeda T. Malá politologická úvaha nejen o smyslu politologických úvah. In Kubát M., Lebeda T. (Eds.) O komparativní politologii a současné české politice. 2014.
Lebeda T. Volební systémy. Úvod do studia politiky. 2011.
ZPRÁVA
Šaradín P., Lebeda T., Kuděla M. Postoje občanů města statutárního města Olomouc. 2014.
Šaradín P., Lebeda T., Lysek J., Soukop M., Lebedová E., Vašátková D., Zymová K. Občanské vzdělávání v ČR. Potřeby, postoje a názory obyvatel. 2019.
Lebeda T., Kubátová H., Šaradín P. Empirická studie bezdomovectví v Olomouci. 2018.
KNIHA - CELEK
Šaradín P., Sztwiertnia R., Ganowicz E., Rubisz L., Bujak P., Drosik A., Kuděla M., Outlý J., Lebeda T., Navrátilová A., Soukop M., Zymová K., Wroniszewska B., Trzcielińska-Polus A. Studie o politice na lokální úrovni. Olomouc a Opolí ve třetí dekádě demokratického vládnutí. In Šaradín P., Sztwiertnia R., Ganowicz E. (Eds.) 2019.
Chytilek R., Šedo J., Lebeda T., Čaloud D. Volební systémy. Volební systémy. 2009.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Lebeda T., Hurtíková H., RYBOVÁ D., Nálepová M., DOHNAL D. Média, politické postoje a volební preference české veřejnosti - datový soubor. Média, politické postoje a volební preference české veřejnosti. 2011.
Lebeda T., RYBOVÁ D. Preferenční hlasování ve volbách 2006 - datový soubor. Preferenční hlasování ve volbách 2006. 2011.
Lebeda T. Olomoucká volební studie 2010 - datový soubor. Olomoucká volební studie 2010. 2011.
Lebeda T., RYBOVÁ D. Preferenční hlasování ve volbách 2010 - datový soubor. Preferenční hlasování ve volbách 2010. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
MAPA
Lysek J., Lebeda T., Šaradín P., Lebedová E. Rizika volebních podvodů a volebních pochybení. 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
LYSEK FIF Politologie 2019
KUDRNÁČ FIF Politologie 2017
ŽÚBOROVÁ FIF Politologie 2014
HURTÍKOVÁ FIF Politologie 2015
PETLACH FIF Politologie 2021
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.