Mgr. et Mgr. Jakub Lysek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

+420736473943, 585 633 318

Katedra politologie a evropských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

2.10

Odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • ECPR Standing Group on Local Governments (člen, 2015–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Lysek J., Ryšavý D. Empowering through regional funds? The impact of Europe on subnational governance. Regional and Federal Studies. 2020. (ČLÁNEK)
Lysek J., Zvada Ľ., Škop M. Mapping the 2020 Slovak Parliamentary Election. Analysis of Spatial Support and Voter Transition. Czech Journal of Political Science. 2020. (ČLÁNEK)
Lysek J., Lebeda T., Kouba K. Turning out but not voting: invalid ballots in post‑communist parliamentary elections. Comparative European Politics. 2020. (ČLÁNEK)
Kouba K., Lysek J. What Affects Invalid Voting? A Review and Meta-Analysis. GOVERNMENT AND OPPOSITION. 2019. (ČLÁNEK)
Lysek J. Tackling Bureaucracy Growth in Time of Crisis: The Case of Czech Statutory Cities. Lex Localis - Journal of Local Self-Government. 2016. (ČLÁNEK)
Lysek J., Ryšavý D. Local State-Society Relations in the Czech Republic. Close Ties in European Local Governance. 2021. (KAPITOLA V KNIZE)
Lysek J., Šaradín P. Mapping the Success: Inter-municipal Cooperation in Two Czech Micro-regions. Inter-Municipal Cooperation in Europe Institutions and Governance. 2018. (KAPITOLA V KNIZE)
Lysek J. The “Little Town-Halls” in the Czech Republic: An Unexploited Potential of Functional Decentralization. Sub-Municipal Governance in Europe: Decentralization Beyond the Municipal Tier. 2018. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Lysek J., Kudrnáč A., Rejman D. Omyl, nebo úmysl? Analýza neplatných hlasů v Olomouckém kraji. Středoevropské politické studie. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Lysek J. Analýza volebního chování z agregovaných dat: případ pádu tradiční levice. In . (Eds.) HUMAN FORUM 2019 Voľby po roku 1989. 2020.
MAPA
Lysek J., Lebeda T., Šaradín P., Lebedová E. Rizika volebních podvodů a volebních pochybení. 2018.
ZPRÁVA
Šaradín P., Lebeda T., Lysek J., Soukop M., Lebedová E., Vašátková D., Zymová K. Občanské vzdělávání v ČR. Potřeby, postoje a názory obyvatel. 2019.
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.