doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633308, 585633302

Katedra politologie a evropských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

2.09

docent

ČLÁNEK
Marek D., Baun MB. Czech Foreign Policy and EU Integration: European and Domestic Sources. Perspectives on European Politics and Society. 2010.
Marek D., Kouba K., Baun MB. Evaluating the Effects of the EU Common Agriculture Policy in a New Member State: the Case of the Czech Republic. Journal of Contemporary European Studies. 2009.
Marek D., Kouba K., Baun MB. Evaluating the Effects of the EU Common Agriculture Policy in a New Member State: The Case of the Czech Republic. Journal of Contemporary European Studies. 2009.
Marek D., Baun M. EU Cohesion Policy and Sub-National Authorities in the New Member States. Contemporary European Studies. 2008.
Marek D., Baun M. EU Cohesion Policy and Sub-National Authorities in the New Member States. Contemporary European Studies. 2008.
Marek D., Dürr J., Baun MB., Šaradín P. Europeization of Czech Politics: the Political Parties and the EU Referendum. Journal of Common Market Studies. 2006.
Marek D., Šaradín P., Dürr J. Europeization of Czech Politics: the Political Parties and the EU Referendum. Journal of Common Market Studies. 2006.
Dürr J., Marek D., Šaradín P. Europeization of Czech Politics: the Political Parties and the EU Referendum. Journal of Common Market Studies. 2006.
Marek D. Od neuznání ke společné deklaraci: Československo a Evropské společenství v období 1980-1989. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2006.
Marek D. Od neuznání ke společné deklaraci: Československo, RVHP a Evropské společenství v období 1980-1989. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2006.
Marek D., Baun MB. Regional Policy and Decentralisation in the Czech Republic. Regional & Federal Studies. 2006.
Marek D. Regional Policy and Decentralization in the Czech Republic. Regional & Federal Studies. 2006.
Marek D. Československo, RVHP a Evropské společenství v období 1957-1980. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2005.
Marek D., Lach J., Baun M., LaPlant J. Decentralizace v České republice: Evropská unie, politické strany a vznik krajské samosprávy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2004.
Dürr J., Marek D. Finské referendum o vstupu do EU. Mezinárodní politika. 2003.
Dürr J., Marek D. Rakouské referendum o EU: vstup ve znamení krve v čokoládě. Mezinárodní politika. 2003.
Dürr J., Marek D. Švédské referendum o EU: proč tolik rozčarování? Mezinárodní politika. 2003.
MAREK D., Dürr J. Komunikační strategie vlády ČR před vstupem do EU. Mezinárodní politika. 2002.
MAREK D., Baun M. The EU as a Regional Actor: The Case of the Czech Republic. Journal of Common Market Studies. 2002.
MAREK D., Baun M. Kandidátské země a institucionální reforma Evropské unie. Mezinárodní vztahy. 2001.
MAREK D., Baun M. The Candidate States and the IGC. Journal of International Relations and Development. 2001.
KNIHA - CELEK
Marek D., Kantor TK. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009.
Marek D., Kantor T. Příprava a řízení strukturálních fondů Evropské unie. Příprava a řízení strukturálních fondů Evropské unie. 2009.
Baun M., Marek D. EU Cohesion Policy after Enlargement. EU Cohesion Policy after Enlargement. 2008.
Marek D., Kantor T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2007.
MAREK D. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. In Marek D. (Eds.) Příprava na strukturální politiku Evropské unie. 2004.
MAREK D. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. In Marek D. (Eds.) Příprava na strukturální politiku Evropské unie. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Marek D., Baun M. Discord or Collaboration? The Rise of China and Transatlantic Relations. Imagining Europe: Essays on the Past, Present, and Future of the European Union. 2021.
Marek D., Baun M. The Czech Republic: The Domestic Limits to Foreign-policy Effectiveness. Routledge Handbook of Diplomacy and Statecraft. 2011.
MAREK D., Baun M. The Czech Republic: The Domestic Limits to Foreign-policy Effectiveness. Routledge Handbook of Diplomacy and Statecraft. 2011.
Marek D., Baun M. Conclusion. EU Cohesion Policy after Enlargement. 2008.
Marek D., Baun M. Introduction. EU Cohesion Policy after Enlargement. 2008.
Marek D., Baun M. The Czech Republic. EU Cohesion Policy after Enlargement. 2008.
Marek D., Šaradín P., Dürr J. Europeizace české politické scény: politické strany a referendum o přistoupení k EU. In . (Eds.) Volby do Evropského parlamentu v České republice. 2005.
Marek D. Regionální politika a decentralizace české politiky po vstupu do EU. In . (Eds.) Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. 2005.
Marek D., Dočekalová P. Finanční řízení projektů. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. 2004.
Marek D., Šaradín P., Dürr J. Is Theory of Europeanisation relevant for Central European Countries? Europeanisation of National Political Parties. 2004.
Marek D., Bradová E. Programové dokumenty. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. 2004.
Marek D., Strnadová L. Projektová příprava: plánování a administrace projektu. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. 2004.
Marek D., Strnadová L. Projektové řízení: projektové techniky. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. 2004.
Marek D., Bradová E., Dürr J. Regionální politika EU: vývoj, principy, cíle a nástroje. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Česká republika a EU KPE/ČREU ZS Se 1
Česká republika a EU KPE/ČREU ZS 1
Ekonomická politika EU KPE/MEPEU ZS Se 1
Ekonomická politika EU KPE/MEPEU ZS 1
Evropská unie a členské země KPE/MEUČZ LS 1
Evropská unie a členské země KPE/MEUČZ LS Se 1
Externí vztahy Evropské unie KPE/MEVEU ZS Se 1
Externí vztahy Evropské unie KPE/MEVEU ZS 1
Kohezní politika Evropské unie KPE/MKPEU LS 1
Kohezní politika Evropské unie KPE/MKPEU LS Se 1
Transatlantic Security Relations KPE/MTSR LS Se 1
Transatlantic Security Relations KPE/MTSR LS 1
Účast na výzkumném projektu KPE/MUVP LS Se 2
Central Europe and the European Union KPE/BCEU ZS 1
Central Europe and the European Union KPE/BCEU ZS Se 1
Central Europe and the European Union KPE/BCEU LS Se 1
Central Europe and the European Union KPE/BCEU LS 1
Politika pro každého KPE/PPK ZS 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Monika BRUSENBAUCH MEISLOVÁ FIF Politologie 2012
Michael BRTNICKÝ FIF Politologie 2015
Ondřej FILIPEC FIF Politologie 2015
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.