doc. Mgr. Daniel MAREK, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633308, 585633302

Katedra politologie a evropských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

2.09

docent

Specializace: Evropské unie se zaměřením na její instituce, kohezní politiku, rozšiřování, zahraniční a bezpečnostní politiku a externí vztahy EU.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 16:30–17:30 2.09
čtvrtek 15:00–16:00 2.09
KNIHA - CELEK
Marek D., Kantor T. Příprava a řízení strukturálních fondů Evropské unie. Příprava a řízení strukturálních fondů Evropské unie. 2009.
Marek D., Kantor T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2007.
Marek D., Kantor TK. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009.
MAREK D. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. In Marek D. (Eds.) Příprava na strukturální politiku Evropské unie. 2004.
Baun M., Marek D. EU Cohesion Policy after Enlargement. EU Cohesion Policy after Enlargement. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Marek D. Regionální politika a decentralizace české politiky po vstupu do EU. In . (Eds.) Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. 2005.
Marek D., Baun M. Conclusion. EU Cohesion Policy after Enlargement. 2008.
Marek D., Strnadová L. Projektové řízení: projektové techniky. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. 2004.
Marek D., Šaradín P., Dürr J. Europeizace české politické scény: politické strany a referendum o přistoupení k EU. In . (Eds.) Volby do Evropského parlamentu v České republice. 2005.
Marek D., Bradová E. Programové dokumenty. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. 2004.
Marek D., Baun M. Introduction. EU Cohesion Policy after Enlargement. 2008.
Marek D., Šaradín P., Dürr J. Is Theory of Europeanisation relevant for Central European Countries? Europeanisation of National Political Parties. 2004.
Marek D., Strnadová L. Projektová příprava: plánování a administrace projektu. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. 2004.
Marek D., Dočekalová P. Finanční řízení projektů. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. 2004.
MAREK D., Baun M. The Czech Republic: The Domestic Limits to Foreign-policy Effectiveness. Routledge Handbook of Diplomacy and Statecraft. 2011.
Marek D., Baun M. The Czech Republic. EU Cohesion Policy after Enlargement. 2008.
Marek D., Baun M. Discord or Collaboration? The Rise of China and Transatlantic Relations. Imagining Europe: Essays on the Past, Present, and Future of the European Union. 2021.
Marek D., Bradová E., Dürr J. Regionální politika EU: vývoj, principy, cíle a nástroje. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. 2004.
Marek D., Baun M. The Czech Republic: The Domestic Limits to Foreign-policy Effectiveness. Routledge Handbook of Diplomacy and Statecraft. 2011.
ČLÁNEK
Marek D. Regional Policy and Decentralization in the Czech Republic. Regional & Federal Studies. 2006.
Marek D. Československo, RVHP a Evropské společenství v období 1957-1980. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2005.
Marek D., Kouba K., Baun MB. Evaluating the Effects of the EU Common Agriculture Policy in a New Member State: the Case of the Czech Republic. Journal of Contemporary European Studies. 2009.
MAREK D., Baun M. Kandidátské země a institucionální reforma Evropské unie. Mezinárodní vztahy. 2001.
Dürr J., Marek D. Finské referendum o vstupu do EU. Mezinárodní politika. 2003.
Marek D., Dürr J., Baun MB., Šaradín P. Europeization of Czech Politics: the Political Parties and the EU Referendum. Journal of Common Market Studies. 2006.
Marek D., Baun M. EU Cohesion Policy and Sub-National Authorities in the New Member States. Contemporary European Studies. 2008.
MAREK D., Baun M. The EU as a Regional Actor: The Case of the Czech Republic. Journal of Common Market Studies. 2002.
Marek D., Baun M. EU Cohesion Policy and Sub-National Authorities in the New Member States. Contemporary European Studies. 2008.
Marek D., Lach J., Baun M., LaPlant J. Decentralizace v České republice: Evropská unie, politické strany a vznik krajské samosprávy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2004.
Marek D., Baun MB. Czech Foreign Policy and EU Integration: European and Domestic Sources. Perspectives on European Politics and Society. 2010.
Marek D., Šaradín P., Dürr J. Europeization of Czech Politics: the Political Parties and the EU Referendum. Journal of Common Market Studies. 2006.
Marek D. Od neuznání ke společné deklaraci: Československo, RVHP a Evropské společenství v období 1980-1989. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2006.
Dürr J., Marek D. Švédské referendum o EU: proč tolik rozčarování? Mezinárodní politika. 2003.
Marek D., Baun MB. Regional Policy and Decentralisation in the Czech Republic. Regional & Federal Studies. 2006.
Marek D. Od neuznání ke společné deklaraci: Československo a Evropské společenství v období 1980-1989. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2006.
Dürr J., Marek D., Šaradín P. Europeization of Czech Politics: the Political Parties and the EU Referendum. Journal of Common Market Studies. 2006.
Dürr J., Marek D. Rakouské referendum o EU: vstup ve znamení krve v čokoládě. Mezinárodní politika. 2003.
MAREK D., Dürr J. Komunikační strategie vlády ČR před vstupem do EU. Mezinárodní politika. 2002.
Marek D., Kouba K., Baun MB. Evaluating the Effects of the EU Common Agriculture Policy in a New Member State: The Case of the Czech Republic. Journal of Contemporary European Studies. 2009.
MAREK D., Baun M. The Candidate States and the IGC. Journal of International Relations and Development. 2001.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Ekonomická politika EU KPE/MEPEU ZS Se 1
Ekonomická politika EU KPE/MEPEU ZS 1
Externí vztahy Evropské unie KPE/MEVEU ZS Se 1
Externí vztahy Evropské unie KPE/MEVEU ZS 1
Central Europe and the European Union KPE/BCEU ZS 1
Central Europe and the European Union KPE/BCEU ZS Se 1
Česká republika a Evropská unie KPE/BČREU ZS 1
Česká republika a EU KPE/ČREU ZS 1
Česká republika a EU KPE/ČREU ZS Se 1
Politika pro každého KPE/PPK ZS 2

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
BRTNICKÝ FIF Politologie 2015
FILIPEC FIF Politologie 2015
BRUSENBAUCH MEISLOVÁ FIF Politologie 2012
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.