Mgr. Markéta Zapletalová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633315, 585633302

Katedra politologie a evropských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.12

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šůstková M., Šaradín P. Hledání evropské veřejnosti: vybrané otázky výzkumu. Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Bradová E., Lebeda T. Role nerozhodnutých voličů ve volební kampani a její účinky. Případová studie: Volby do PS PČR 2006 v České republice. In ŠŮSTKOVÁ M., NĚMEC J. (Eds.) Sborník z III. Kongresu českých politologů, Olomouc 8.?10. 9. 2006. 2006.
Šůstková M. Poznámky k Berlusconiho evropské politice. Olomoucké právnické debaty 2008. 2008.
Šůstková M. Ústavní reforma 2001 a Bossiho projekt devoluce. In Dvořáková V., Heroutová A. (Eds.) II. Kongres českých politologů. 2003.
ČLÁNEK
Šůstková M. The External Dimension of Italian Regions: Regions in the European Arena. Contemporary European Studies. 2008.
Zapletal J., Zapletalová M. Nové politické elity maloměst na přelomu 19. a 20. století. Cesky Casopis Historicky. 2019.
Šůstková M. Italské volby 2001 a druhá Berlusconiho vláda. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2003.
Šůstková M. Ústavní reforma středopravé koalice: federální Itálie? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2006.
Šůstková M. Podivná tranzice: italské ústavně-institucionální reformy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2005.
Losman I., Šaradín P., Špičanová L., Šůstková M. A Scope of Examination of National Interests: Case Studies of Italy and Spain. Contemporary European Studies. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Šůstková M. Itálie a volební kampaň 2006: Negativita polarizovaná Berlusconim. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. 2008.
ŠŮSTKOVÁ M. Itálie: "environmentální loudání" a ekomafie. Politiky EU a národní zájmy vybraných členských zemí EU. 2010.
Šůstková M. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace Itálie. In . (Eds.) Úloha politických aktérů v procesu decentralizace. 2003.
ŠŮSTKOVÁ M., BRUSENBAUCH MEISLOVÁ M. Francie. Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie. 2011.
ŠŮSTKOVÁ M. Itálie. Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie. 2011.
KNIHA - CELEK
Fiala V., Outlý J., Říchová B., Šaradín P., Šůstková M. Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. 2007.
Fiala V., Zbíral R., Měšťánková P., Šaradín P., Šůstková M., Outlý J., Malíř J., Špičanová L., Tunkrová L., Valíšková B. Prosazování národních zájmů České republiky v EU. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.