Mgr. Markéta Zapletalová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633315, 585633302

Katedra politologie a evropských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.12

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
ČLÁNEK
Šaradín P., Zapletalová M., Brusenbauch Meislová M. Implementation of democratic innovations in Prague (Czech Republic): an empirical exploration. CITIES. 2022.
Soukop M., Šaradín P., Zapletalová M. Participatory Budgeting: Case Study of Possible Causes of Failures. Slovak Journal of Political Science. 2021.
Zapletal J., Zapletalová M. Nové politické elity maloměst na přelomu 19. a 20. století. Cesky Casopis Historicky. 2019.
Šůstková M. The External Dimension of Italian Regions: Regions in the European Arena. Contemporary European Studies. 2008.
Losman I., Šaradín P., Špičanová L., Šůstková M. A Scope of Examination of National Interests: Case Studies of Italy and Spain. Contemporary European Studies. 2006.
Šůstková M. Ústavní reforma středopravé koalice: federální Itálie? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2006.
Šůstková M. Podivná tranzice: italské ústavně-institucionální reformy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2005.
Šůstková M. Italské volby 2001 a druhá Berlusconiho vláda. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šůstková M. Poznámky k Berlusconiho evropské politice. Olomoucké právnické debaty 2008. 2008.
Šůstková M., Šaradín P. Hledání evropské veřejnosti: vybrané otázky výzkumu. Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Bradová E., Lebeda T. Role nerozhodnutých voličů ve volební kampani a její účinky. Případová studie: Volby do PS PČR 2006 v České republice. In ŠŮSTKOVÁ M., NĚMEC J. (Eds.) Sborník z III. Kongresu českých politologů, Olomouc 8.?10. 9. 2006. 2006.
Šůstková M. Ústavní reforma 2001 a Bossiho projekt devoluce. In Dvořáková V., Heroutová A. (Eds.) II. Kongres českých politologů. 2003.
KNIHA - CELEK
Šaradín P., Lebeda T., Lebedová E., Lysek J., Merklová K., Ostrá D., Soukop M., Zapletalová M., Zymová K. Češi a demokracie v digitální době. 2021.
Fiala V., Zbíral R., Měšťánková P., Šaradín P., Šůstková M., Outlý J., Malíř J., Špičanová L., Tunkrová L., Valíšková B. Prosazování národních zájmů České republiky v EU. 2011.
Fiala V., Outlý J., Říchová B., Šaradín P., Šůstková M. Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
ŠŮSTKOVÁ M., BRUSENBAUCH MEISLOVÁ M. Francie. Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie. 2011.
ŠŮSTKOVÁ M. Itálie. Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie. 2011.
ŠŮSTKOVÁ M. Itálie: "environmentální loudání" a ekomafie. Politiky EU a národní zájmy vybraných členských zemí EU. 2010.
Šůstková M. Itálie a volební kampaň 2006: Negativita polarizovaná Berlusconim. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. 2008.
Šůstková M. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace Itálie. In . (Eds.) Úloha politických aktérů v procesu decentralizace. 2003.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Diplomatický protokol a etiketa KPE/BDPE LS 1
Diplomatický protokol a etiketa KPE/BDPE LS Se 3
Diplomacie: vývoj, přístupy, praxe KPE/BDVP ZS Se 1
Diplomacie: vývoj, přístupy, praxe KPE/BDVP ZS 1
Evropská integrace ve 20. století KPE/BEI ZS Se 2
Evropská integrace ve 20. století KPE/BEI ZS 1
Evropská unie 1 KPE/BEU1 ZS Se 1
Evropská unie 1 KPE/BEU1 ZS 1
Evropská unie 2 KPE/BEU2 LS Se 1
Evropská unie 2 KPE/BEU2 LS 1
Institutional Design of the EU KPE/BIDEU ZS Se 1
Institutional Design of the EU KPE/BIDEU ZS 1
Institutional Design of the EU KPE/BIDEU LS 1
Institutional Design of the EU KPE/BIDEU LS Se 1
Komparace politických systémů JE a VE KPE/BKPSV ZS 2
Souborná zkouška z Evropské unie KPE/SPZEU LS 0
Dějiny Evropské unie KPE/DEU ZS 1
Dějiny Evropské unie KPE/DEU ZS Se 2
Evropská unie - dvousemestrání zkouška KPE/DZKEU LS 0
Komparace politických systémů 2 KPE/KPS2 ZS 2
Diplomatický protokol a etiketa KPE/MDPE LS 1
Diplomatický protokol a etiketa KPE/MDPE LS Se 3
Instituce Evropské unie KPE/MIEU ZS 1
Instituce Evropské unie KPE/MIEU ZS Se 1

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)