Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633304

Katedra politologie a evropských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.24

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 15:00–16:00 KB-3.24 Konzultační hodiny platí pouze v průběhu zimního semestru 2021/2022. / Office hours valid during the Fall semester 2021/2022 only.
středa 14:00–15:00 KB-3.24 Konzultační hodiny platí pouze v průběhu zimního semestru 2021/2022. / Office hours valid during the Fall semester 2021/2022 only.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Komparace politických systémů JE a VE KPE/BKPSV ZS 2
Conflict Resolution KPE/MCR ZS 1
Conflict Resolution KPE/MCR ZS Se 1
Central European Culture and Society KPE/BCECS ZS Se 1
Central European Culture and Society KPE/BCECS ZS 1
Diplomacie: vývoj, přístupy, praxe KPE/BDVP ZS 1
Diplomacie: vývoj, přístupy, praxe KPE/BDVP ZS Se 1
Mezinárodní bezpečnost KPE/BMB ZS Se 1
Mezinárodní bezpečnost KPE/BMB ZS 1
Mezinárodní konflikty 2 KPE/BMK2 ZS Se 2
Mezinárodní konflikty 2 KPE/BMK2 ZS 1
Mezinárodní vztahy 1 KPE/BMVZ1 ZS 1
Politika pro každého KPE/PPK ZS 2