prof. PhDr. Jiří LACH, M.A., Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633316, 585633302, 585633316

Katedra politologie a evropských studií

Filozofická fakulta

CATRIN - Technickosprávní úsek

CATRIN

Křížkovského 12

2.14

 • Profesor (Katedra politologie a evropských studií)
 • Referent pro oblast strategie, organizac (CATRIN - Technickosprávní úsek)

Garant doktorského studijního programu (SP) v a anglickém jazyce Political Science a magisterského SP War and Peace Studies. Výuka v magisterských studijních programech: Evolution of International System (anglicky, od ZS 2019); Nation, State and Revolution (anglicky,od LS 2020); Genocides in the world from 1915 until present: actors, victims and witnesses (anglicky, od LS 2020). Výuka v bakalářských studijních programech: Vývoj politických systémů v Evropě 1-2 (ZS a LS, česky), Vývoj československého politického systému (LS, česky), Vývoj mezinárodních vztahů (od ZS 2020). Odborné zaměření: - soudobé dějiny Evropy - česká historiografie ve 20. století - vývoj politckých systémů a mezinárodních vztahů v 19. a 20. století

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
00:0–00:01 2.14 Ve zkouškovém období se konají konzultace po domluvě e-mailem.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2007 – 30. 6. 2010)
 • Člen AS UP/komise AS UP (10. 4. 2008 – 31. 1. 2010)
 • Člen AS fakulty (11. 5. 2008 – 31. 1. 2010)
 • Člen VR fakulty (1. 2. 2010 – )
 • Člen VR UP (1. 2. 2010 – )
 • Děkan (1. 2. 2010 – 31. 1. 2018)
 • Prorektor (1. 2. 2018 – 31. 12. 2020)

Vědecká společnost

 • Český národní komitét historiků (člen, 2011–)
 • International Commission on History and Theory of Historiography (člen, 2005–2008)
 • Česká společnost pro politické vědy (člen, 2004–)

Výbor vědecké společnosti

 • Sdružení historiků České republiky (člen, 2005–)

Vědecká rada

 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (člen, 2022–)
 • Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity (člen, 2017–)
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (člen, 2012–2016)
 • Filozofická fakultá Univerzity Karlovy (člen, 2018–2022)
 • Slezská univerzita v Opavě (člen, 2011–2016)
 • Filozofická fakulta Katolické univerzity v Ružomberoku (Slovenská republika) (člen, 2008–2014)

Mezinárodní organizace

 • International Association of Genocide Scholars (člen, 2021–)

Redakční rada

 • Moderní dějiny (člen, 2008–2016)
 • Český časopis historický (člen, 2007–)

Oborová rada

 • Political Science (předseda, 2022–)
 • Politologie (FF UP Olomouc) (člen, 2006–)

Jiné komise a orgány

 • Člen Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (člen, 2022–2022)
 • Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Palackého (člen, 2021–)
 • Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (člen, 2005–2010)
 • Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci (člen, 2008–2010)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Lach J. Cesta za Josefem Borovičkou. In Hanuš J., Suk J. (Eds.) Dobrodružství historické interpretace. The Adventure of Historical Interpretation. 2021. (KAPITOLA V KNIZE)
Lach J. Fenomén kulturních dějin v českém dějepisectví první poloviny 20. století. In Knoz T., Lach J., Borovský T. (Eds.) Kultura ve středoevropských dějinách. Rozprava mezi humanitními obory. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Lach J. Who and Where Are the Audiences for History Today? Where Is History Today? New Ways of Representing the Past. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Lach J. Tony Judt a jeho přístupy k soudobým dějinám. Český časopis historický. 2014.
Lach J. Eric Hobsbawm - historik mezi vědou a politikou. Český časopis historický. 2013.
Lach J. The Party Isn' t Over: An Analysis of the Communist Party in the Czech Republic. Communist Studies and Transition Politics. 2010.
Lach J. Historik Josef Borovička a československá společnost po roce 1945. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2004.
KNIHA - CELEK
Lach J. Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století. Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století. 2009.
Lach J. Laichterovo nakladatelství a projekt České dějiny. Laichterovo nakladatelství a projekt České dějiny. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Lach J. Čeští historici na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v meziválečném období. In Slobodník M., Glossová M. (Eds.) 95 rokov Filozofickej fakulty UK. Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. 2017.
Lach J. Elity nebo masy? Příjemci historických děl české meziválečné historiografie – sonda do problematiky. In Januszek-Sieradzka A. (Eds.) Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w wczesnych czasach nowożytnych. 2016.
Lach J. Soudobé dějiny na stránkách časopisu History and Memory. Napříč kontinentem soudobých dějin. Evropská historiografie po konci studené války. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Řehan V., Lach J., Seitlová K. IPN Kvalita - zkušenosti a doporučení. 2014.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Nation, State and Revolution KPE/MNSR LS Se 1
Nation, State and Revolution KPE/MNSR LS 1
Research Project Participation KPE/MRP LS Se 2
Mezinárodní konflikty 1 KPE/BMK1 LS 1
Mezinárodní konflikty 1 KPE/BMK1 LS Se 3
Mezinárodní konflikty 2 KPE/BMK2 ZS 1
Mezinárodní konflikty 2 KPE/BMK2 ZS Se 2
Kvalitativní metody v pol. vědách KPE/BQMP LS 1
Vývoj mezinárodních vztahů KPE/BVMV ZS 1
The Evolution of International System KPE/MEIS ZS 1
The Evolution of International System KPE/MEIS ZS Se 1
Genocides in the World from 1915 KPE/MGW LS Se 1
Genocides in the World from 1915 KPE/MGW LS 1
Vývoj politických systémů v Evropě KPE/BVPSE ZS 1
Genocide as a tool of foreign policy KPE/GFP ZS Se 2

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ŽÁK FIF Politologie 2014
LAVIČKA FIF Politologie - čtyřletý 2021
MIKOLÁŠOVÁ FIF Politologie 2018
BAUN FIF Political Science 2017
MELICHAR FIF Politologie 2017
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)