prof. PhDr. Jiří LACH, M.A., Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633316, 585633302, 585633316

Katedra politologie a evropských studií

Filozofická fakulta

CATRIN - Technickosprávní úsek

CATRIN

Křížkovského 12

2.14

 • Profesor (Katedra politologie a evropských studií)
 • Referent pro oblast strategie, organizac (CATRIN - Technickosprávní úsek)

Garant doktorského studijního programu (SP) v a anglickém jazyce Political Science a magisterského SP War and Peace Studies. Výuka v magisterských studijních programech: Evolution of International System (anglicky, od ZS 2019); Nation, State and Revolution (anglicky,od LS 2020); Genocides in the world from 1915 until present: actors, victims and witnesses (anglicky, od LS 2020). Výuka v bakalářských studijních programech: Vývoj politických systémů v Evropě 1-2 (ZS a LS, česky), Vývoj československého politického systému (LS, česky), Vývoj mezinárodních vztahů (od ZS 2020). Odborné zaměření: - soudobé dějiny Evropy - česká historiografie ve 20. století - vývoj politckých systémů a mezinárodních vztahů v 19. a 20. století

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2007 – 30. 6. 2010)
 • Člen AS UP/komise AS UP (10. 4. 2008 – 31. 1. 2010)
 • Člen AS fakulty (11. 5. 2008 – 31. 1. 2010)
 • Člen VR fakulty (1. 2. 2010 – )
 • Člen VR UP (1. 2. 2010 – )
 • Děkan (1. 2. 2010 – 31. 1. 2018)
 • Prorektor (1. 2. 2018 – 31. 12. 2020)

Vědecká společnost

 • Česká společnost pro politické vědy (člen, 2004–)
 • International Commission on History and Theory of Historiography (člen, 2005–2008)
 • Český národní komitét historiků (člen, 2011–)

Výbor vědecké společnosti

 • Sdružení historiků České republiky (člen, 2005–)

Vědecká rada

 • Filozofická fakulta Katolické univerzity v Ružomberoku (Slovenská republika) (člen, 2008–2014)
 • Slezská univerzita v Opavě (člen, 2011–2016)
 • Filozofická fakultá Univerzity Karlovy (člen, 2018–2022)
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (člen, 2012–2016)
 • Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity (člen, 2017–)

Redakční rada

 • Český časopis historický (člen, 2007–)
 • Moderní dějiny (člen, 2008–2016)

Oborová rada

 • Politologie (FF UP Olomouc) (člen, 2006–)
 • Political Science (předseda, 2022–)

Jiné komise a orgány

 • Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci (člen, 2008–2010)
 • Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (člen, 2005–2010)
 • Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Palackého (člen, 2021–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Lach J. Cesta za Josefem Borovičkou. In Hanuš J., Suk J. (Eds.) Dobrodružství historické interpretace. The Adventure of Historical Interpretation. 2021. (KAPITOLA V KNIZE)
Lach J. Fenomén kulturních dějin v českém dějepisectví první poloviny 20. století. In Knoz T., Lach J., Borovský T. (Eds.) Kultura ve středoevropských dějinách. Rozprava mezi humanitními obory. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Lach J. Who and Where Are the Audiences for History Today? Where Is History Today? New Ways of Representing the Past. 2015. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Lach J. Tony Judt a jeho přístupy k soudobým dějinám. Český časopis historický. 2014.
Lach J. Eric Hobsbawm - historik mezi vědou a politikou. Český časopis historický. 2013.
Lach J. The Party Isn' t Over: An Analysis of the Communist Party in the Czech Republic. Communist Studies and Transition Politics. 2010.
Lach J. Historik Josef Borovička a československá společnost po roce 1945. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2004.
KNIHA - CELEK
Lach J. Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století. Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století. 2009.
Lach J. Laichterovo nakladatelství a projekt České dějiny. Laichterovo nakladatelství a projekt České dějiny. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Lach J. Čeští historici na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v meziválečném období. In Slobodník M., Glossová M. (Eds.) 95 rokov Filozofickej fakulty UK. Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. 2017.
Lach J. Elity nebo masy? Příjemci historických děl české meziválečné historiografie – sonda do problematiky. In Januszek-Sieradzka A. (Eds.) Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w wczesnych czasach nowożytnych. 2016.
Lach J. Soudobé dějiny na stránkách časopisu History and Memory. Napříč kontinentem soudobých dějin. Evropská historiografie po konci studené války. 2013.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Publikace Jimp, ERIH Int1, Scopus KPE/91BAA LS 0
Publikace Jneimp, ERIH INT2 KPE/91BAB LS 0
Publikace Jrec, ERIH NAT KPE/91BAC LS 0
Kapitola v knize KPE/91BAE LS 0
Vystoupení na dom. konf. s příspěvkem KPE/91BAF LS 0
Vystoupení s přísp. na mezinár. konf. KPE/91BAG LS 0
Publikace Jrec, ERIH NAT 2 KPE/91BC2 LS 0
Publikace Jrec, ERIH NAT 3 KPE/91BC3 LS 0
Kapitola v knize 2 KPE/91BE2 LS 0
Kapitola v knize 3 KPE/91BE3 LS 0
Vystoupení na dom. konf. s příspěvkem 2 KPE/91BF2 LS 0
Vystoupení na dom. konf. s příspěvkem 3 KPE/91BF3 LS 0
Mezinárodní vztahy KPE/92AMV LS Se 0
Vedení bakalářské práce F KPE/94BPF LS 0
Vedení bakalářské práce G KPE/94BPG LS 0
Vedení bakalářské práce H KPE/94BPH LS 0
Výuka předmětu B KPE/94VPB LS 0
Výuka předmětu C KPE/94VPC LS 0
Výuka předmětu F KPE/94VPF LS 0
Výuka předmětu G KPE/94VPG LS 0
Výuka předmětu H KPE/94VPH LS 0
Monografie KPE/91BAD LS 0
The Evolution of International System KPE/MEIS ZS 1
The Evolution of International System KPE/MEIS ZS Se 1
Nation, State and Revolution KPE/MNSR LS Se 2
Nation, State and Revolution KPE/MNSR LS 2
Research Project Participation KPE/MRP LS Se 2
Publikace Jimp, ERIH Int1, Scopus KPE/91BAX LS 0
Genocides in the World from 1915 KPE/MGWE LS 2
Nation, State and Revolution KPE/MNSRE LS 2
Mezinárodní konflikty 1 KPE/BMK1 LS 2
Mezinárodní konflikty 1 KPE/BMK1 LS Se 4
Mezinárodní konflikty 2 KPE/BMK2 ZS Se 2
Mezinárodní konflikty 2 KPE/BMK2 ZS 1
Kvalitativní metody v pol. vědách KPE/BQMP LS 1
Vývoj mezinárodních vztahů KPE/BVMV ZS 1
Vývoj politických systémů v Evropě KPE/BVPSE ZS Se 2
Vývoj politických systémů v Evropě KPE/BVPSE ZS 1
Politika pro každého KPE/PPK ZS 2
Genocides in the World from 1915 KPE/MGW LS Se 2
Genocides in the World from 1915 KPE/MGW LS 2

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
BAUN FIF Political Science 2017
MELICHAR FIF Politologie 2017
LAVIČKA FIF Politologie - čtyřletý 2021
MIKOLÁŠOVÁ FIF Politologie 2018
ŽÁK FIF Politologie 2014
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)