doc. Mgr. Pavel ŠARADÍN, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633303

Katedra politologie a evropských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

2.20

docent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Šaradín P., Outlý J., Soukop M., Vrabková I. Politika na půl úvazku aneb Neuvolnění starostové: Jak fungují jejich obce? SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW. 2019. (ČLÁNEK)
Ryšavý D., Šaradín P. Straníci, bezpartijní a nezávislí zastupitelé. Sociologický časopis. 2010. (ČLÁNEK)
Lysek J., Šaradín P. Mapping the Success: Inter-municipal Cooperation in Two Czech Micro-regions. Inter-Municipal Cooperation in Europe Institutions and Governance. 2018. (KAPITOLA V KNIZE)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šůstková M., Šaradín P. Hledání evropské veřejnosti: vybrané otázky výzkumu. Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Šaradín P., Vítová B., Bernardová D. CORRUPTION, PUBLIC ADMINISTRATION AND REGIONS IN THE CZECH REPUBLIC FROM THE PERSPECTIVE OF THE REGIONAL REPRESENTATIVES. POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS AND TOURISM, VOL I. 2014.
Šaradín P., Lebedová E. Volební kampaň a volby do Evropského parlamentu v České republice. In Klíma M., Bureš J. (Eds.) Kam kráčíš, Evropská unie? 2005.
Šaradín P. Local political parties in the Czech Republic. In Fusaro C. (Eds.) Governi locali e regionali in Europa fra sistemi elettorali e scelte di voto. Atti del 10° Concorso internazionale SISE. 2010.
KNIHA - CELEK
Tunkrová L., Šaradín P. Turecko a Evropská unie: česká a turecká perspektiva. Turecko a Evropská unie: česká a turecká perspektiva. 2007.
TUNKROVÁ L., ŠARADÍN P. Turecko a Evropská unie: česká a turecká perspektiva. In Šaradín P., Tunkrová L. (Eds.) Turecko a Evropská unie: česká a turecká perspektiva. 2007.
ŠARADÍN P. Politické kampaně, volby a politický marketing. In Šaradín P. (Eds.) Politické kampaně, volby a politický marketing. 2007.
ŠARADÍN P. Desetiletí. 2003.
Šaradín P. Teorie voleb druhého řádu a možnosti jejich aplikace. Teorie voleb druhého řádu a možnosti jejich aplikace. 2008.
Šaradín P. Historické proměny pojmu ideologie. Historické proměny pojmu ideologie. 2001.
Šaradín P., Páral K., Filipec O., Kuděla M. Moravský venkov. Politika a společnost. 2012.
Tunkrová L., Šaradín P. The Politics of EU Accession: Turkish Chalenges and Central European Experiences. The Politics of EU Accession: Turkish Chalenges and Central European Experiences. 2009.
Šaradín P., Sztwiertnia R., Ganowicz E., Rubisz L., Bujak P., Drosik A., Kuděla M., Outlý J., Lebeda T., Navrátilová A., Soukop M., Zymová K., Wroniszewska B., Trzcielińska-Polus A. Studie o politice na lokální úrovni. Olomouc a Opolí ve třetí dekádě demokratického vládnutí. In Šaradín P., Sztwiertnia R., Ganowicz E. (Eds.) 2019.
Fiala V., Outlý J., Říchová B., Šaradín P., Šůstková M. Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. 2007.
Šaradín P., Voženílek V. Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje. 2009.
Voženílek V., Šaradín P., Němcová Z., Demlová N., Brychtová A., Ptáček B. Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2000, 2004 a 2008. Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje 200, 2004 a 2008. 2009.
Fiala V., Zbíral R., Měšťánková P., Šaradín P., Šůstková M., Outlý J., Malíř J., Špičanová L., Tunkrová L., Valíšková B. Prosazování národních zájmů České republiky v EU. 2011.
ŠARADÍN P., Lebedová E. Visegrad Votes. Parliamentary Elections 2005-2006. In Šaradín P., Bradová E. (Eds.) Visegrad Votes. Parliamentary Elections 2005-2006. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Bradová E., Migalski M., Rácz A., Šaradín P. EU and Visegrad: The Foreign Policy Consequences of the Elections. Visegrad Votes. Parliamentary Elections 2005-2006. 2007.
RYŠAVÝ D., ŠARADÍN P. Lokální politici v krajích a o krajích. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. 2011.
Kouba K. Využití Millových metod ve srovnávací politologii: metodologické předpoklady a problémy. In Šaradín P. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2008.
Šaradín P. Czech Republic. Parties and Party Systems in Central and Eastern Europe. 2005.
Marek D., Šaradín P., Dürr J. Europeizace české politické scény: politické strany a referendum o přistoupení k EU. In . (Eds.) Volby do Evropského parlamentu v České republice. 2005.
Bradová E., Šaradín P. Volební kampaně v ČR a volby 2006: Amerikanizace kampaní? Parlamentní volby 2006 a česká politika. 2006.
Šaradín P. Czech Republic. The Influence of the Strong Bi-polarization. Visegrad Votes. Parliamentary Elections 2005-2006. 2007.
Šaradín P. Local politics in the Czech Republic: principles, functioning and main issues. Cities in Transition Urban Governance in Olomouc Region and Opole Voivodeship. 2013.
RYŠAVÝ D., ŠARADÍN P. Straníci, bezpartijní a nezávislí v české lokální politice. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. 2011.
Měšťánková P. Strana zelených na vzestupu? Analýza krajských voleb v roce 2004. In Šaradín P. (Eds.) Krajské volby v České republice. 2006.
Bradová E., Šaradín P. Permanentní kampaň a proces vládnutí: politika v éře konzultantů. Politické kampaně, volby a politický marketing. 2007.
ŠARADÍN P., RYŠAVÝ D. Lokální politika z pohledu zastupitelů městských částí. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. 2011.
Šaradín P. CONCLUSION: POLISH AND CZECH URBAN GOVERNANCE IN COMPARATIVE PERSPECTIVE. Cities in Transition Urban Governance in Olomouc Region and Opole Voivodeship. 2013.
Marek D., Šaradín P., Dürr J. Is Theory of Europeanisation relevant for Central European Countries? Europeanisation of National Political Parties. 2004.
Šaradín P. Česká republika a Slovensko: dvojí cesta k negativní reklamě? Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. 2008.
RYŠAVÝ D., ŠARADÍN P. Dvě dekády výzkumu aktérů lokální politiky. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. 2011.
ŠARADÍN P., RYŠAVÝ D. Zastupitelé měst a obcí České republiky v čase a prostoru. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. 2011.
Šaradín P. Česká republika. Evropské volby v postkomunistických zemích. 2007.
Šaradín P., Bradová E. Volební kampaň. Volby do Evropského parlamentu v České republice. 2004.
Žák P., Šaradín P., Hanuliak J. Řecko. Prosazování národních zájmů členských zemí EU. Portugalsko, Španělsko, Řecko. 2011.
Šaradín P. Česká společnost a členství Turecka v Evropské unii. Turecko a Evropská unie: česká a turecká perspektiva. 2007.
Šaradín P. Evropské volby: vznik a vývoj teorií voleb druhého řádu. Evropské volby v postkomunistických zemích. 2007.
RYŠAVÝ D., ŠARADÍN P. Moravian — Silesian Region through the Lens of Statistics and its Local Representatives. In Swadźba U. (Eds.) 20 lat transformacji w aspekcie regionalnym. Śląsk. Refleksje socjologów. 2011.
Šaradín P. Slovinsko. Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. 2005.
Šaradín P. Evropa jako překonávání vlastní omezenosti. George Steiner a myšlenka Evropy. 2006.
ČLÁNEK
Bradová E., Šaradín P. Jak prodávat politiky? Lidové noviny. 2007.
Bradová E., Šaradín P. K čemu vede negativní kampaň? Hospodářské noviny. 2005.
Šaradín P. Neparlamentní subjekty ve volbách do obecních zastupitelstev. Politologický časopis. 2004.
Šaradín P. Mezi spoluprací obcí a jejich slučováním. Regionální rozvoj mezi teori a praxí. 2015.
Šaradín P. Územní podpora Občanské demokratické strany ve volbách. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2004.
Šaradín P. Volební účast ve volbách do obecních zastupitelstev v ČR. Středoevropské politické studie. 2004.
Šaradín P. Národní zájmy a selhání liberální politiky. Politologická revue. 2002.
Marek D., Dürr J., Baun MB., Šaradín P. Europeization of Czech Politics: the Political Parties and the EU Referendum. Journal of Common Market Studies. 2006.
Ryšavý D., Šaradín P. Kdo má největší vliv na místní správu a samosprávu? Moderní obec. 2010.
Losman I., Šaradín P., Špičanová L., Šůstková M. A Scope of Examination of National Interests: Case Studies of Italy and Spain. Contemporary European Studies. 2006.
Šaradín P. NE Evropské unii po pěti letech. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2008.
Marek D., Šaradín P., Dürr J. Europeization of Czech Politics: the Political Parties and the EU Referendum. Journal of Common Market Studies. 2006.
Šaradín P. Factors relating to EU accession referendum in the Czech Republic. Slovak Foreign Policy Affairs. 2003.
Šaradín P. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JAKO PŘÍKLAD PARTICIPACE A ROZVOJE KOMUNITY. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 2019.
Vrabková I., Šaradín PŠ. The Technical Efficiency of Local Action Groups: a Czech Republic Case Study. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2017.
Bradová E., Šaradín P. Profesionalizace volebních kampaní a politický marketing. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2006.
VOMLELA L. Vliv srbské nacionalistické opozice na Svaz komunistů Srbska. In ŠARADÍN P. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2008.
Šaradín P., Sztwiertnia R., Ganowicz E. Porównanie postaw i poglądów przedstawicieli władz miejskich w Ołomuńcu i Opolu. Pogranicze. Polish Borderlands Studies. 2019.
Šaradín P. Volební analýza krajských měst. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2003.
Dürr J., Marek D., Šaradín P. Europeization of Czech Politics: the Political Parties and the EU Referendum. Journal of Common Market Studies. 2006.
Šaradín P. Územní podpora KDU-ČSL ve volbách. Politologická revue. 2003.
Šaradín P. Úvahy o současné demokracii. Filozofia. 2017.
Šaradín P., Šulák T. Local Action Groups and Participation. Contemporary European Studies. 2015.
ZPRÁVA
Šaradín P., Lebeda T., Lysek J., Soukop M., Lebedová E., Vašátková D., Zymová K. Občanské vzdělávání v ČR. Potřeby, postoje a názory obyvatel. 2019.
Šaradín P., Lebeda T., Kuděla M. Postoje občanů města statutárního města Olomouc. 2014.
Lebeda T., Kubátová H., Šaradín P. Empirická studie bezdomovectví v Olomouci. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Tvrdý F., Šaradín P. J. L. Fischer, 125 let od narození. 2019.
Hurtíková H., ŠARADÍN P., Gregorová H. Konference Analýza venkova: nové otazníky a výzvy. 2011.
SBORNÍK - CELEK
Tunkrová L., Šaradín P. Turecko a Evropská unie: česko-turecká perspektiva. Turecko a Evropská unie: česko-turecká perspektiva. 2008.
MAPA
Lysek J., Lebeda T., Šaradín P., Lebedová E. Rizika volebních podvodů a volebních pochybení. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Bradová E., Šaradín P. Volební kampaň. 2004.
RECENZE
Šaradín P. Fiala, Petr: Evropský mezičas. Nové otázky evropské integrace. Contemporary European Studies. 2006.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
.. Contemporary European Studies. In Šaradín P. (Eds.) Contemporary European Studies. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
FERENCEI FIF Politologie 2020
PÁRAL FIF Politologie 2020
MYŠIČKA FIF Politologie 2013
VOMLELA FIF Politologie 2013
LEBEDOVÁ FIF Politologie 2011
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.