Zahraniční spolupráce

Program Erasmus

Katedra politologie a evropských studií FF UP vysílá každý rok až 40 studentů na jedno- či dvousemestrální studijní pobyty na svých 16 partnerských univerzitách v Evropě. Pro detailní informace o partnerských univerzitách viz sekci  studentum-kpes - studijni-a-pracovni-staze - zahranicni-studijni-a-pracovni-staze - erasmus.

Spolupráce s univerzitami v USA

Studenti katedry mají také možnost studia na partnerských univerzitách v USA. Pro bližší informace viz sekci studentum-kpes - studijni-a-pracovni-staze - zahranicni-studijni-a-pracovni-staze - studium v usa

Další zahraniční spolupráce

 

Od svého založení katedra vždy vítala zahraniční spolupráci ve formě výměny vyučujících či hostování zahraničních profesorů podporovaného různými programy. Po dobu devíti let (1991-2000) na KPES vedli řadu kurzů zahraniční vyučující působící v rámci „Civic Education Project“ (CEP); http://civiceducationproject.org/about/history/index.html).

Přednášet přijela také řada politologů z amerických a evropských univerzit, mezi jinými z Michigan State University (USA), Miami University, Ohio (USA), Valdosta State University (USA), Loughborough University (VB), University of Brighton (VB), University of Antwerp (Belgie) a dalších.

Katedra též intenzivně spolupracuje se zahraničními partnery z USA a evropských států v oblasti výzkumu. Členové KPES jsou zapojeni do řady mezinárodních výzkumných projektů a jsou úspěšní v získávání mezinárodních grantů a stipendií (Jean Monnet, Fulbright, DAAD, Rotary). 

Národní model OSN (National Model United Nations, NMUN)

Roku 2008 KPES zařadila do své výuky kurz Národní model OSN (National Model United Nations, NMUN). Jedná se o povinně volitelný jednosemestrální kurz, jehož podstatou je seznámit studenty s fungováním Organizace spojených národů a s aktuálními tématy, kterým se tato organizace během svých zasedání věnuje. Pro bližší informace viz sekci studentum-kpes/studijni-a-pracovni-staze - zahranicni-studijni-a-pracovni-staze - narodni model osn