Proč studovat na KPES

Dvě specializace, jedna silná tradice

Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byla prvním pracovištěm svého typu založeným v Československu po znovunabytí demokracie v roce 1989. Od té doby se řadí mezi špičkové výzkumné a vzdělávací instituce v oboru, a to nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. Poskytuje komplexní vzdělávání v oboru politologie a evropská studia ve všech třech stupních vyššího vzdělávání

  • bakalářský studijní obor Politologie a evropská studia
  • navazující magisterský obor Evropská studia a mezinárodní vztahy
  • od roku 2011 nový navazující magisterský obor Politologie
  • doktorský studijní program v oboru Politologie

Katedra se navíc těší značnému zájmu ze strany zahraničních studentů, zejména o kompletní magisterský program realizovaný v anglickém jazyce a unikátní jednosemestrální blok Central European Studies Program, představující jedinečnou příležitost seznámit se s historií, aktuálním vývojem a fungováním společností ve střední Evropě.

Kromě standardních vzdělávacích aktivit se katedra velkou mírou podílí na výzkumné a publikační činnosti v oboru politických věd a evropské integrace a aktivně spolupracuje na řadě domácích i zahraničních projektů.

 

Přední místo v oblasti zahraniční spolupráce a studijních pobytů

Díky jedné z nejrozsáhlejších sítí partnerských univerzit nabízí KPES svým studentům v rámci programu ERASMUS a bilaterálních dohod možnost absolvovat studijní pobyty v zahraničí a účastnit se mezinárodních vzdělávacích programů. Většina kmenových studentů katedry dostává možnost vycestovat do zahraničí na dobu pěti nebo deseti měsíců alespoň jednou v průběhu jejich studia.

Stejně tak se katedra každoročně stává hostitelskou institucí pro mnoho zahraničních studentů a pedagogů, kteří přijíždějí absolvovat své akademické pobyty v jednom z nejkrásnějších historických měst České republiky. Katedra tak dostává jedinečný mezinárodní charakter, jenž nejen umocňuje tématické zaměření části výuky, ale také studentům otevírá nové možnosti komunikace, interakce a získání nových kontaktů a zkušeností.

 

Rozmanitost a interakce ve výuce

I přes určitý nárůst počtu studentů v uplynulých letech zůstává KPES jednou z menších kateder tohoto zaměření v České republice, což přináší možnost organizovat výuku do menších skupin a poskytovat tak studentům možnosti pro individuální zapojení. Kromě tradičních přednášek zde mají významné postavení semináře postavené na diskusích a hlubší interakci, včetně podrobnějšího zaměření na dílčí témata a studentských prezentací, zaměřených na konkrétní zájmové oblasti, regionální aspekty a aktuální dění.

Kromě všestranné palety povinných předmětů je studentům každý semestr k dispozici široká škála výběrových kurzů, mnohdy specializovaných na aktuální témata ve spolupráci s externími odborníky (vyučující z jiných univerzit, výzkumných institucí a neziskového sektoru). Speciální kategorií tvoří speciální kurzy, organizované převážně intenzivní formou, vedené lektory ze zahraničních univerzit.

Značná část předmětů KPES probíhá v anglickém jazyce, včetně studentských úkolů a písemných prací. Katedra si klade za cíl posluchače profesionálně připravovat nejen po stránce komunikační, ale také s ohledem na standardy a etické normy akademické činnosti.

V rámci volitelných předmětů kreditní kategorie C mají dále studenti možnost absolvovat kurzy dle vastního výběru z nabídky dalších kateder a pracovišť Univerzity Palackého a rozšířit tak svůj obecný přehled nebo prohloubit osobní specializaci.

 

Profil a uplatnění absolventa

Naším cílem je připravovat specialisty, kteří budou v praxi schopni vykonávat náročnou práci ve státní správě na všech úrovních (včetně problematiky evropské integrace), pracovat v nevládních organizacích, reklamních agenturách, masmediích či v soukromých firmách orientujících se na spolupráci se zahraničím, či v zahraničních firmách operujících na našem území.

Absolvent bakalářského studia získá základní a teoretické znalosti deskriptivního a metodologického charakteru z politologie, především pak hluboký přehled o základních politických, historických a ekonomických disciplínách a pojmech. Absolventi budou připraveni nejen teoreticky, ale studijní program směřuje k získání i praktických znalostí z jednání s lidmi, řešení konfliktů, vyjednávání atd.

 

Jedinečné prostředí pro studium i studentský život

Budova KPES je kompaktním a příjemným pracovištěm, nacházejícím se pouhých pět minut chůze od historického centra Olomouce. V těsném soudeství se nachází nejen budova Filozofické fakulty se studijním oddělením a počítačovým sálem, ale i Centrální univerzitní knihovna UP, jedna z nejmodernějších a nejlépe vybavených knihoven v zemi; posktující řadu možností včetně vysokorychlostního přístupu k internetu, kopírování, tisku dokumentů a doplňkových služeb.

Budova katedry se nachází přibližně deset minut chůze od největšího městského komplexu vysokoškolských kolejí a menzy na šmeralově ulici; do pěti minut pak k nejbližší tramvajové zastávce s přímým spojením k ubytovacímu komplexu v Neředíně a k hlavnímu železničnímu a autobusovému nádraží. V těsné blízkosti budovy se nachází rozlehlý park i klidné historické centrum města s kompletní nabídkou služeb. Díky svému kompaktnímu charakteru je centrum města z katedry dosažitelné pěšky v řádu minut. V blízkosti se navíc nachází celá řada oblíbených center kultury a relaxace, včetně Uměleckého centra UP, kina Metropol, divadel, galerií, mnoha restaurací a kaváren.

 

Proč studovat na KPES Leporelo ke stažení

Informační leták o magisterském studiu na KPES